Polecamy

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska po III kw. wypracowała zysk netto na poziomie 493,4 mln zł

Zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska narastająco po III kw. wyniósł 493,4 mln zł i był wyższy o 54,4% w ujęciu r/r. W samym III kw. zysk netto wyniósł 114,8 mln zł i był niższy niż rok wcześniej o 12,3% głównie z uwagi na koszty finalizowanej właśnie integracji (po przejęciu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska) oraz zawiązaną rezerwą, utworzoną po wyroku TSUE, dot. proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Po wyłączeniu kosztów integracji zysk netto III kw. 2019 r. wyniósłby 198,4 mln zł i byłby wyższy o 39,7% w ujęciu r/r.

Główne informacje finansowe po III kw.:

 • Suma bilansowa: 107,6 mld zł, +49,7% r/r (+0,9 k/k)
 • Wartość udzielonych kredytów: 77,8 mld zł, +36,4 r/r (+1,6% k/k)
 • Depozyty klientów: 83,3 mld zł, +61,2% r/r (+0,9% k/k) - dobra pozycja płynnościowa pozwalająca na optymalizację kosztów finansowania
 • Wynik odsetkowy: 2.363,4 mln zł, wzrost o 62,7% r/r (+0,5% k/k)
 • Wynik prowizyjny: 612,6 mln zł, wzrost o 59,3% r/r (+2,1% k/k)
 • Wynik z działalności bankowej: 3.412,5 mln zł, +64,8% r/r (-7,4% k/k)
 • Dochody podstawowe (tj. po wyłączeniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zawierających zdarzenia jednorazowe): 3.438,6 mln zł, +65,4% r/r, +1,8% kw/kw
 • Ogólne koszty administracyjne w III kw., łącznie z amortyzacją: 2.170,4 mln zł, +72,4% r/r, (+1,4% k/k), bez kosztów integracji w wysokości 263,1 mln zł wyższe o 53,6% r/r (+1,4% k/k)
 • Koszty ryzyka na poziomie: 61 pb w odniesieniu do średniej wartości portfela kredytów (+7 pb r/r)
 • Wskaźniki rentowności i efektywności kosztowej (z wyłączeniem kosztów integracji): ROE 8,8% (+2,1pp r/r), C/I 55,8% (+4,1pp r/r)
 • Współczynnik kapitału Tier 1: 12,78% (+46 pb r/r)

Główne informacje biznesowe dot. III kw.: 

 • Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w III kw. 2019 r. - wzrost o 163,6% r/r (+7,1% k/k)
 • Sprzedaż kont osobistych w III kw. 2019 – wzrost o 28,0% r/r (+20,5% k/k), pozytywnie przyjęta nowa oferta dla klientów detalicznych
 • Uruchomienie nowego systemu bankowości elektronicznej GOonline oraz upgrade aplikacji mobilnej GOmobile, (363 tys. użytkowników mobilnych na koniec III kw.), które razem tworzą jeden spójny ekosystem.

 W samym III kw. zysk netto Grupy wyniósł 114,68 mln zł i jest niższy kwartał do kwartału o 47,1%, na co wpłynęły zdarzenia jednorazowe w II kw. i III kw. W III kw. w związku z wyrokiem TSUE, Bank zawiązał rezerwę wysokości 48,8 mln zł dotyczącą proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, natomiast w II kw. wynik powiększyła jednorazowo sprzedaż działalności faktoringowej (+45 mln zł brutto). Narastająco, po 9 miesiącach, zysk netto Banku wyniósł 493,4 mln zł, zaś po wyłączeniu kosztów integracji zysk netto wyniósłby po III kw. 709,0 mln zł.

- Za nami kwartał pełen wyzwań, w którym naszą uwagę koncentrowaliśmy przede wszystkim na przygotowaniach do migracji systemów operacyjnych. W najbliższy weekend czeka nas finał tej operacji. Jednocześnie mimo ogromnego zaangażowania w ten proces udało się nam odnotować pozytywne dynamiki biznesowe w wielu obszarach. Liczę, że udana integracja informatyczna stworzy nam przestrzeń do osiągnięcia pełnej efektywności biznesowej i generowania wyników odpowiadających naszym aspiracjom i pozycji rynkowej mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Na koniec września 2019 r. BNP Paribas Bank Polska posiadał 527 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej oraz 95 Punktów Obsługi Klienta. Bank obsługiwał 3,8 mln klientów.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat

9 miesięcy
do 30.09.2019

9 miesięcy
do 30.09.2018

zmiana r/r

Wynik z tytułu odsetek

2 363 447

1 453 079

62,7%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

612 610

384 672

59,3%

Wynik z działalności bankowej

3 412 508

2 070 535

64,8%

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

(2 170 377)

(1 258 927)

72,4%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości

(340 849)

(219 115)

55,6%

Wynik na działalności operacyjnej

901 282

592 493

52,1%

Zysk netto

493 423

319 499

54,4%

          przypadający na jedną akcję w zł

3,35

3,61

-7,2%

 

Bilans

30.09.2019

31.12.2018

Zmiana

Aktywa razem

107 555 619

109 022 519

-1,3%

Kredyty łącznie (brutto)

77 785 295

76 595 082

1,6%

Zobowiązania wobec klientów

83 348 683

87 191 708

-4,4%

Kapitał własny razem

11 046 676

10 559 813

4,6%

Adekwatność kapitałowa

30.09.2019

31.12.2018

Zmiana

Łączny współczynnik kapitałowy

15,06%

14,63%

+43 pb

Współczynnik kapitału Tier 1

12,78%

12,38%

+40 pb