Polecamy

City Handlowy - raport wynikowy za 3 kwartał

W trzecim kwartale 2019, wolumeny biznesowe w Citi Handlowy rosły dynamicznie, co przełożyło się na utrzymanie wysokiego wzrostu przychodów. Portfel kredytowy urósł 8 proc. r./r., a depozyty zwiększyły się o 9 proc. Realizując strategię dostarczania swoim klientom najlepszych rozwiązań, bank przeprowadził w tym roku transakcje sekurytyzacyjne o wartości 4,5 mld złotych, co odpowiadało 80% takich transakcji na polskim rynku.

  •  Całkowite przychody wyniosły 553 mln złotych (+7 proc. r./r.)

  •  Wynik prowizyjny trzeciego kwartału +5 proc. r./r., wynik odsetkowy +4 proc. r./r.; działalność skarbcowa +15% r./r.

  •  Zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 114 mln zł i był pod wpływem wyższych kosztów ryzyka 

  •  Wskaźnik C/I wyniósł 50%
Dynamika biznesu, jaką odnotowaliśmy w trzecim kwartale, potwierdza, że zarówno nasza strategia, jak i jej wykonanie, przynosi efekty. Jesteśmy głównym partnerem polskich korporacji, dostarczamy im finasowanie i rozwiązania, jesteśmy bankiem pierwszego wyboru, jeśli chodzi o zarządzanie majątkiem Polaków“ - powiedział Prezes Zarządu Citi Handlowy Sławomir S. Sikora. „Wzrost marży operacyjnej o 14 proc. rok do roku wskazuje na solidne fundamenty naszego biznesu.”
Kwartalny zysk netto został obciążony odpisem aktualizacyjnym w wysokości 54 mln zł w związku z przeprowadzeniem oceny finansowej klienta z branży budowlanej. Zawiązanie rezerwy jest konsekwencją konserwatywnego podejścia banku do kwestii zarządzania ryzykiem, dzięki któremu koszty ryzyka Citi Handlowy od dekady kształtowały się znacząco poniżej średniej rynkowej.

W trzecim kwartale, Citi Handlowy zaaranżował dla swoich klientów instytucjonalnych finansowanie na kwotę ponad 6 mld złotych. Wolumeny kredytowe tego sektora urosły 9 proc. r./r., szybciej niż rynek (6 proc.) Wolumen transakcji FX od początku roku zwiększył się o 16 proc.
Bank z sukcesem rozwija też bankowość prywatną. Liczba klientów tej linii biznesu była 22 proc. wyższa niż rok wcześniej, między innymi dzięki inicjatywom, takim jak wsparcie klienta w inwestowaniu na światowych rynkach obligacji i akcji oraz zaoferowanie możliwości inwestowania w zagraniczne obligacje za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Citi FX Stocks.