Polecamy

ING Partnerem programu „Dostępność Plus”

ING Bank Śląski przystąpił do programu „Dostępność Plus”. Bank podpisał partnerstwo na rzecz dostępności z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Cieszymy się, że jesteśmy w gronie sygnatariuszy partnerstwa na rzecz dostępności. Wierzymy, że ta inicjatywa ułatwi współpracę przedstawicieli różnych środowisk w projektowaniu bardziej przyjaznego otoczenia dla nas wszystkich – powiedziała
Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego.

Celem programu „Dostępność Plus” jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Program wspiera 8 obszarów takich, jak: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Więcej na:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/