Polecamy

Zmiana w Zarządzie ING Banku Śląskiego

Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego podjęła uchwałę o powierzeniu Joannie Erdman stanowiska wiceprezes zarządu odpowiedzialnej za Pion Ryzyka. Decyzja ta wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Obecnie Joanna Erdman na stanowisku wiceprezes zarządza Pionem Wholesale Banking, w skład którego wchodzą obszar Klientów Strategicznych oraz obszar Rynków Finansowych. Nową funkcję w zarządzie banku, zarządzania obszarem Ryzyka, obejmie po uzyskaniu zgody KNF, nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r. 

Joanna Erdman jest związana z ING od 1996 r., kiedy rozpoczęła pracę w części korporacyjnej oddziału ING Bank N.V. z siedzibą w Warszawie. W latach 2001 - 2007 pełniła funkcję dyrektora Centrum Klientów Strategicznych w Pionie Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego. W 2007 roku objęła stanowisko dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych, z którego w 2010 roku awansowała na dyrektora banku nadzorującą cały Pion Klientów Strategicznych. 

W 2013 roku została wiceprezesem zarządu ING Banku Śląskiego. Na tym stanowisku zarządzała Pionem Klientów Strategicznych oraz Pionem Rynków Finansowych, od 2019 roku pod nazwą Wholesale Banking.

Joanna Erdman ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku Finanse i Statystyka.

Rada Nadzorcza podziękowała Joannie Erdman za jej zaangażowanie i osobisty wkład w rozwój banku na dotychczas pełnionym stanowisku.