Polecamy

Czym jest IRP i jak go wygenerować?

IRP (Indywidualny Rachunek Podatkowy) - jest nowym rodzajem indywidualnego rachunku przeznaczonego do opłaty zobowiązań podatkowych (z tytułu podatku PIT, VAT jak również CIT).

Dotychczas realizowane  płatności podatkowe realizowane na rachunki przypisane do wyznaczonych Urzędów Skarbowych przestają obowiązywać od początku 2020 roku.

Wszystkie powyższe płatności podatkowe realizowane po 31.12.2019 podatnicy dokonywać muszą na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Osoby fizyczne jak również podmioty gospodarcze swój IRP mogą pobrać z dostępnego generatora na stronie Ministerstwa Podatków: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Finansovo.pl