Polecamy

EFL: 2019 dobrym rokiem dla leasingu IT, w 2020 rynek wrzuci niższy bieg

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że od stycznia do września 2019 roku (ostatnie dane) wartość wyleasingowanego sprzętu IT wyniosła ponad 806 mln zł, co oznacza prawie 16 proc. wzrost r/r. Eksperci EFL spodziewają się podobnej dynamiki na koniec 2019 roku. W 2020 roku, który choć ma być szczytem rozwoju Internetu Rzeczy, tempo wzrostu leasingu IT zwolni do jednocyfrowego wyniku na plusie.

Z raportu EFL „Jak dzięki nowym technologiom zwiększyć konkurencyjność firmy” dowiadujemy się, że do 2020 roku 7 na 10 przedsiębiorstw na świecie zainwestuje w infrastrukturę techniczną i i zbuduje w swojej organizacji platformy IoT. Zgodnie z danymi dotyczącymi globalnego rynku, liderami wzrostów i wolumenu wydatków pozostaną rynek konsumencki, branża logistyczna, transportowa oraz przemysł.

- Szacuje się, że kulminacyjny punkt adopcji Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) na świecie przypadnie na 2020 rok. Również w tym roku liczba urządzeń, podłączonych do sieci osiągnie nawet 50 mld sztuk. Coraz łatwiejszy dostęp do informacji pozwala tworzyć nowe usługi i modele biznesowe. Trudno znaleźć obecnie branżę, w której IoT i sztuczna inteligencja nie mogłyby odgrywać kluczowej roli. Zadaniem polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców jest odpowiednie wykorzystanie tego dynamicznego rozwoju technologicznego, a rolą leasingodawców jest umożliwienie dostępu do najnowocześniejszych technologii, w zdecydowanej większości wysokobudżetowych, poprzez finansowanie takich inwestycji – mówi Adam Linkiewicz, menadżer ds. rozwoju rynków w EFL.

Raport EFL „Jak dzięki nowym technologiom zwiększyć konkurencyjność firmy” dostarcza informacji na temat adopcji cyfrowej transformacji polskich przedsiębiorstw. Wynika z niego, że wynik deklaratywnego poziomu adopcji rozwiązań cyfrowej transformacji w Polsce na tle Europy Środkowo-Wschodniej możemy traktować jako przejaw aspiracji krajowych firm i duże zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi.

Młodzi chętniej sięgają po IT

Jak podał Związek Polskiego Leasingu, wartość sprzętu IT sfinansowanego przez firmy leasingowe od stycznia do końca września 2019 roku wyniosła ponad 806 mln zł, co oznacza prawie 16 proc. dynamikę w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Z wewnętrznych danych EFL, który jest jednym z trzech leasingodawców finansujących najwięcej sprzętu IT, wynika, że TOP3 najczęściej leasingowanych środków trwałych z tego segmentu stanowią kolejno komputery przenośne, sprzęt sieciowy oraz oprogramowanie. Wśród mniej popularnych, ale coraz częściej leasingowanych przedmiotów znajdują się również serwery, urządzenia wielofunkcyjne, kasy fiskalne, telefony komórkowe i aparaty cyfrowe.

- Nowoczesne technologie dają przedsiębiorcom niezwykle efektywne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Z badań Konfederacji Lewiatan wynika, że „analogowe” firmy są zdecydowanie bardziej zachowawcze niż ich „cyfrowi” koledzy, gdyż ich priorytetem jest przetrwanie i zachowanie pozycji na rynku. Tymczasem wśród „cyfrowych” graczy przeważa nastawienie wzrostowe – rozwój jest dla nich celem nadrzędnym. Co więcej, jak wynika z raportu „Milenialsi w MŚP. Pod lupą”, im młodszy właściciel firmy, tym częściej korzysta z IT oraz zaawansowanych maszyn, aplikacji czy programów – mówi Adam Linkiewicz z EFL.

Patrząc na strukturę firm, które decydują się wziąć sprzęt IT w leasing, największy udział mają małe firmy o średniorocznym obrocie do 5 mln zł. Niski udział w leasingu IT ma sektor publiczny.

3 czynniki wzrostu

Eksperci EFL szacują, że na koniec 2020 roku wartość finansowania segmentu IT może wzrosnąć o ok.9  proc. r/r (biorąc pod uwagę leasing i pożyczkę). Za taką dynamiką będą stać przede wszystkim trzy czynniki. Po pierwsze, środki z Unii Europejskiej. Programy wdrażane z nowej perspektywy 2014-2020 mają na celu przede wszystkim unowocześnić polską gospodarkę i wzmocnić jej innowacyjność. Po drugie, coraz więcej firm załatwia wszelkie formalności związane z leasingiem online, co bez wątpienia zwiększa potencjał naszego rynku. I w końcu jeszcze raz należy zwrócić uwagę na wzrost świadomości klientów o możliwościach finansowania IT, w tym przede wszystkim możliwości finansowania oprogramowania.

Raport „Jak dzięki nowym technologiom zwiększyć konkurencyjność firmy” oraz pozostałe raporty EFL dostępne na stronie https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/raport/