Polecamy

Nest Bank podnosi oprocentowanie lokat

Nest Bank podniósł oprocentowanie dla nowo zakładanych Nest Lokaty Lojalnej i Nest Lokaty Nowe Środki.

Po podniesieniu oprocentowania Nest Lokaty Lojalnej stawki oprocentowania środków w skali roku wynosić będą: 2,00% (dla lokat na 4 miesiące), 2,10% (5 miesięcy), 2,00% (6 miesięcy).
 
Z Nest Lokaty Lojalnej może skorzystać zarówno obecny, jak i nowy klient indywidualny. Niezbędne jest natomiast posiadanie Nest Konta. Aby uzyskać promocyjne oprocentowanie na Nest Lokacie Lojalnej wystarczy spełniać tylko dwa warunki w trakcie obowiązywania lokaty: zapewniać comiesięczny wpływ wynagrodzenia na Nest Konto w wysokości min. 1000 zł oraz zaakceptować i utrzymać zgody marketingowe. W przypadku niespełnienia lub zaprzestania spełnienia któregokolwiek z warunków promocji, środki na lokacie będą oprocentowane według stawki 1,2% w skali roku od następnego dnia roboczego po stwierdzeniu przez Bank niespełnienia warunku promocji.
 
Nest Bank podniósł także oprocentowanie Nest Lokaty Nowe Środki (tabela przedstawia warianty oprocentowania lokaty w skali roku przy uwzględnieniu posiadania przez klienta rachunku bankowego („RB”) w Nest Banku i wykorzystania go przy zakładaniu lokaty)
 
lokaty.JPG
 
 
Aktualne oprocentowanie
Lokata Lojalna   
3 miesiące  1,80%
4 miesiące 2,00%
5 miesięcy 2,10%
6 miesięcy  2,00%
12 miesięcy  1,80%
18 miesięcy 1,90%
24 miesiące  2,10%
   
Nowe środki  (Klient z ROR)  
3 miesiące  1,70%
4 miesiące 1,90%
5 miesięcy 2,00%
6 miesięcy  1,90%
12 miesięcy  1,70%
18 miesięcy 1,80%
24 miesiące  2,00%
   
 
Szczegółowe informacje, regulamin oferty oraz oprocentowanie dla wszystkich oferowanych przez Bank okresów deponowania znajdują się tutaj: Lokaty w Nest Banku