Polecamy

Wzrost zysku ING Banku Śląskiego w 2019 roku

W 2019 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego osiągnął rekordowy poziom 1 658,7 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu z 2018 rokiem. W minionym roku bank kontynuował wzrost wolumenów komercyjnych oraz wprowadzał kolejne usprawnienia dla klientów. Intencją Zarządu ING Banku Śląskiego jest wypłata dywidendy za 2019 rok w wysokości ok. 30% zysku.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2019 roku:

 • przychody ogółem wzrosły o 11% do 5 796,4 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 7% do 2 497,4 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 14% do 3 299 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 11% do 2 257,8 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 9% do 1 658,7 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 11,6% w porównaniu z 12,4% przed rokiem,
 • wskaźnik koszty/przychody obniżył się do 43,1% z 44,5% przez rokiem,
 • udział kredytów zagrożonych wyniósł 3% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 6,2%,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,93%.

- W 2019 roku przyrost akcji kredytowej osiągnął poziom 118,5 mld zł, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost ten osiągamy zachowując jakość aktywów - udział kredytów zagrożonych wyniósł 3% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 6,2%. W minionym roku bank konsekwentnie przyrastał pod względem depozytów, które osiągnęły poziom 128,8 mld zł - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- W minionym roku wprowadziliśmy wiele usprawnień dla klientów w cyfrowych kanałach dostępu do banku. Jako pierwsi na rynku odpowiedzieliśmy na dyrektywę PSD2 i zaoferowaliśmy, w naszym systemie bankowości internetowej podgląd kont i kart z różnych banków. Wprowadziliśmy aplikację Moje Usługi do opłacania rachunków, nowe rozwiązania w ING Księgowość i platformie Aleo, wniosek o przekazanie danych (eID) oraz uproszczony proces pożyczkowy dla klientów indywidualnych. Wdrożyliśmy płatności Apple Pay, Garmin Pay oraz Google Pay.

- W minionym roku obserwowaliśmy dynamicznie rosnącą transakcyjność w kanałach elektronicznych i jednoczesny spadek operacji gotówkowych. Liczba przelewów elektronicznych wzrosła o 10%, a liczba transakcji kartami debetowymi o 24%. Jednocześnie liczba transakcji przeprowadzanych przez klientów w oddziałach spadla o ok. 5%. Naszym klientom firmowym pomagamy w przechodzeniu na obsługę bezgotówkową oferując terminale płatnicze oraz bramkę płatniczą do przeprowadzania transakcji w internecie. W zeszłym roku zainstalowaliśmy łącznie 21,6 tys. terminali. Blisko 1,3 tys. sklepów internetowych korzysta z naszej bramki płatniczej imoje, z czego 300 sklepów oferuje płatności Twisto – dodał B. Bartkiewicz.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w 2019 roku:

 • wzrost wartości kredytów o 13% do 118 473 mln zł,
 • wzrost wartości depozytów o 11% do 128 800 mln zł,
 • liczba klientów detalicznych wyniosła 4,4 mln (w tym 1,9 mln klientów primary – wzrost o 135 tys. w porównaniu z 2018 r.),
 • liczba klientów korporacyjnych wyniosła 71,9 tys. (wzrost liczby nowych klientów o 7,5 tys.
  w porównaniu z 2018 r.).