Polecamy

Akcje na GPW oraz przyszłość naszej planety – BM BNP Paribas typuje inwestycje na 2020 rok

Na polski rynek akcji może w tym roku dotrzeć długo wyczekiwana poprawa. Zysk może przynieść również odpowiedzialne lokowanie pieniędzy, a inwestycje w przyszłość planety mogą okazać się podwójnie opłacalne, wskazują eksperci Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas, którzy opisali najistotniejsze tematy inwestycyjne 2020 roku.

W 2019 roku widmo globalnej wojny handlowej i niejasności związane z brexitem w połączeniu ze spowalniającą gospodarką, wypychały krajowych inwestorów w stronę bezpiecznych przystani. W Polsce były to m.in. nieruchomości i obligacje skarbowe, jednak zdaniem ekspertów BM BNP Paribas zbliża się moment przesilenia i już w drugiej połowie 2020 roku gospodarkę może czekać ożywienie.

- Oczywiście trudno dziś przewidzieć z jaką siłą na globalne rynki wpłynie koronawirus jednak biorąc jednak pod uwagę czynniki, które można prognozować i policzyć, można zakładać, że już teraz warto szukać okazji do inwestycji na lepszą, drugą połowę roku. Zmienność na rynkach, niski poziom stóp procentowych oraz trendy w polityce fiskalnej i handlu międzynarodowym mogą przełożyć się m.in. na poprawę wycen spółek notowanych na GPW – mówi Michał Krajczewski, Kierownik Zespołu ds. Doradztwa Inwestycyjnego w BM BNP Paribas.

Powrót na rynek akcji 

W 2020 rok weszliśmy ze stopami procentowymi na rekordowo niskim poziomie i bez większych szans na ich zmianę w najbliższych kwartałach. W połączeniu z rosnącą inflacją, oznacza to, że realne oprocentowanie lokat bankowych spada. Niskie są także rentowności z bezpiecznych obligacji.

- W efekcie posiadacze znaczących oszczędności poszukuje alternatyw. Dla inwestorów z niską skłonnością do ryzyka, rozwiązaniem mogą być certyfikaty strukturyzowane pozwalające zarobić na zmianie cen surowców, indeksów akcji czy koszyków wybranych spółek. Ci liczący na wyższe zyski mogą dobierać do portfela spółki wypłacające dywidendę lub te mocno osadzone na rynku, które przez ostatnie kwartały przeszły bez problemów – tłumaczy Michał Krajczewski.

Szczególną szansą dla całego rynku jest popyt ze strony PPK. Choć nominalnie w 2020 r. nie będą to jeszcze duże kwoty (ok. 1,5 mld zł, z czego 2/3 przypadnie na WIG20), to biorąc pod uwagę niską płynność obrotu na GPW mogą one przyczynić się do wzrostów notowań, szczególnie mniejszych spółek. Dlatego analitycy BM BNP Paribas oczekują wzmacniania relatywnej siły małych i średnich spółek względem blue chipów. Czynnikiem wspierającym długoterminowe zaangażowanie się w krajowy rynek akcji są również stosunkowo wysokie stopy wypłacanych dywidend (ok. 3%).

Inwestycja w przyszłość planety Ziemia

Eksperci BM BNP Paribas w swojej publikacji rekomendują też by równie dużą wagę, jak do tendencji na rynkach finansowych przykładać do tzw. megatrendów. Zmiany oparte o długoterminowy rozwój technologiczny i społeczny, to szansa na zysk, a przy okazji także na wsparcie istotnych idei związanych np. z ochroną klimatu. Potencjał tego trendu jest ogromny i już przekłada się na rozwój spółek, które przyczyniają się do zmniejszania wpływu ludzi na środowisko.

- Widzimy kilka obszarów, które powinny szczególnie interesować odpowiedzialnych inwestorów. To rozwiązywanie problemów z dostępem do wody, zapewnianie jej odpowiedniej jakości i optymalizacja zużycia, a także zarządzania odpadami i rozwój alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. Ciekawą niszę inwestycyjną mogą więc stanowić przedsiębiorstwa skupiające się na segregacji odpadów i recyklingu oraz te związane z technologicznymi innowacjami w zakresie paneli słonecznych, wykorzystania energii wiatrowej, geotermalnej, czy wodnej – mówi Michał Krajczewski.

„Tematy inwestycyjne 2020” to materiał przygotowany przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego BM BNP Paribas Bank Polska, który zawiera prognozy dotyczące koniunktury gospodarczej na świecie oraz oczekiwania Grupy BNP Paribas, jak i Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska, odnośnie zachowania się poszczególnych klas aktywów na rynkach finansowych. Dokument składa się z 11 wyselekcjonowanych tematów inwestycyjnych, które adresują oczekiwane, przyszłe uwarunkowania gospodarcze, a dzięki temu powinny dostarczyć inwestorom przewagę w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.