Polecamy

Polska 16. eksporterem obuwia na świecie

Kampania Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich
Przedsiębiorstw (EASME)


Polska jest 16. największym eksporterem obuwia na świecie z udziałem na poziomie 1,0%. W latach 2013–2017 eksport polskiego obuwia wzrósł o 86% z poziomu 0,7 mld EUR do 1,3 mld EUR wg danych International Trade Center. Polska zajmuje 7. pozycję pod względem wielkości produkcji w UE, z udziałem w rynku na poziomie 2,5%. Wyprzedzają nas jedynie Włochy, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Rumunia i Francja.


Prognozowany jest dalszy wzrost polskiego rynku w tempie 4,6% rocznie (CAGR2018–2021). Nasz kraj jest 5. największym pracodawcą tego sektora w UE – zapewniając miejsce pracy w branży obuwniczej niemal 18 tys. osób.


Produkcja obuwia w Polsce wyniosła w 2017 roku ponad 46 mln par – co plasuje Polskę na 40. pozycji wśród producentów obuwia na świecie. Wartość polskiego rynku obuwia w 2017 roku wyniosła blisko 3,3 mld Euro.W Polsce w sektorze obuwniczym w roku 2018 zarejestrowanych było 3 440 firm.


– Polskie obuwie jest bardzo cenione na świecie – ze względu na wysoką jakość i atrakcyjne wzornictwo. Jesteśmy uznanym eksporterem i mamy perspektywy na dalszy wzrost – tak sprzedaży w Polsce, jak i za granicą. Pomimo, iż utrzymanie konkurencyjności w sektorze jest trudne – ze względu na znaczący import z krajów trzecich – polski sektor obuwniczy stanowi atrakcyjne centrum zatrudnienia i budowania kariery dla młodych ludzi – mówi Marek Górecki, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego.


Według danych z roku 2017, przemysł obuwniczy w Europie skupia ponad 21 tysięcy firm, które zapewniają zatrudnienie 278 tys. osób na różnych
stanowiskach. Rynek obuwia w Europie wygenerował w 2017 r. przychody w wysokości ponad 95 mld EUR – co sprawia, że obuwie jest drugim, tuż za odzieżą, najważniejszym segmentem mody w europejskiej branży detalicznej. Sektor tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy (TCLF) to europejski potentat, źródło nowych trendów i innowacji. Szacuje się, że roczny obrót w Europie wynosi ponad 200 mld euro, a około 225 000 firm zatrudnia 2,2 miliona pracowników – z czego 66% to kobiety.


Polski sektor TCLF ma wciąż duży potencjał rozwoju – Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) oraz Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) prowadzą projekt mający na celu zwiększyć zatrudnienie w tym przemyśle. Celem kampanii finansowanej przez Komisję Europejską „Plan współpracy sektorowej w zakresie umiejętności. Rozwój kariery w sektorze tekstylnym/odzieżowym/skórzanym/obuwniczym” jest promowanie wśród osób poszukujących pracy – koncentrując się w szczególności na osobach do 30 roku życia – zatrudnienia w przemyśle TCLF, który wyróżnia się jako jeden z najbardziej strategicznych sektorów gospodarki UE. Ma on kluczowe znaczenie dla rozwoju innych dziedzin gospodarki, takich jak: budownictwo, rolnictwo, transport i drogownictwo oraz medycyna – jest też istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa służb specjalnych i obronności kraju.


Kampania to seria wizyt, spotkań i dni otwartych w szkołach ogólnokształcących, zawodowych, firmach i stowarzyszeniach TCLF w krajach UE. Celem jest rozwój świadomości o spectrum działania sektora wśród potencjalnych nowych pracowników, studentów czy uczniów szkół. Grupa ekspertów pochodzących z każdego państwa członkowskiego odwiedzi szkoły i instytucje szkoleniowe, by zaprezentować sektor i odpowiedzieć na wszystkie pytania studentów oraz uczniów. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat możliwości podjęcia pracy i rozwoju kariery w sektorach TCLF, a także poinformowanie o wysokim poziomie zatrudnienia, atrakcyjnym środowisku pracy i zrównoważonym rozwoju w tych sektorach przemysłu.


Więcej informacji o kampanii i projekcie na stronie www.openyourmind-tclf.eu.


Facebook:
https://www.facebook.com/openyourmindTCLF/


Instagram:
https://instagram.com/openyourmindtclf?igshid=7w83wzcbmxf