Polecamy

Nest Bank podnosi oprocentowanie lokat

Nest Bank wprowadza lokatę na 7 miesięcy z oprocentowaniem nawet 2,4% oraz podnosi oprocentowanie dla wybranych okresów nowo zakładanych Nest Lokaty Lojalnej i Nest Lokaty Nowe Środki.

Nest Bank wprowadził 7 miesięczną Nest Lokatę Lojalną. Klient, otrzymuje oprocentowanie w wysokości 2,4% w skali roku, wybierając lokatę na okres: 7, 12, 18 lub 24 miesięcy.
Z Nest Lokaty Lojalnej może skorzystać zarówno obecny, jak i nowy klient indywidulany. Niezbędne jest natomiast posiadanie Nest Konta. Aby uzyskać promocyjne oprocentowanie na Nest Lokacie Lojalnej wystarczy spełniać tylko dwa warunki w trakcie obowiązywania lokaty: zapewniać comiesięczny wpływ wynagrodzenia na Nest Konto w wysokości min. 1000 zł oraz zaakceptować i utrzymać zgody marketingowe. W przypadku niespełnienia lub zaprzestania spełnienia któregokolwiek z warunków promocji, środki na lokacie będą oprocentowane według stawki 1,2% w skali roku od następnego dnia roboczego po stwierdzeniu przez Bank niespełnienia warunku promocji.
Nest Bank wprowadza również 7 miesięczną Nest Lokatę Nowe Środki oraz zmienia oprocentowanie dla wybranych okresów trwania lokaty (tabela przedstawia warianty oprocentowania lokaty w skali roku przy uwzględnieniu posiadania przez klienta rachunku bankowego („z Kontem”) w Nest Banku i wykorzystania go przy zakładaniu lokaty):
lokaty nowy.JPG
Szczegółowe informacje, regulamin oferty oraz oprocentowanie dla wszystkich oferowanych przez Bank okresów deponowania znajdują się na www.nestbank.pl