Polecamy

13 mld zł na gwarancje kredytowe dla firm w ING

ING Bank Śląski jako pierwszy bank udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP) we współpracy z BGK. Bankowi został przyznany limit w wysokości 13 mld złotych do wykorzystania na gwarancje do kredytów obrotowych. Z nowego instrumentu mogą skorzystać firmy będące klientami banku.

- Obecna sytuacja wymaga szczególnego wsparcia naszych klientów w prowadzeniu ich działalności. Udział w nowym programie BGK to kolejny krok w tym obszarze. Dzięki gwarancjom udzielonym na zabezpieczenie kredytu, nasi klienci będą mogli zachować płynność finansową i ciągłość działania – powiedział Michał Bolesławski, wiceprezes ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za Pion Klientów Biznesowych.

10 kwietnia 2020 roku ING Bank Śląski podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę współpracy, na podstawie której klienci banku będą mogli skorzystać z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. FGP to nowy program pomocowy, dzięki któremu BGK będzie udzielał gwarancji zabezpieczających spłatę kredytu do 80 proc. jego wartości. Minimalna kwota zaciągniętego kredytu musi wynosić więcej niż 3,5 mln złotych, a łączna kwota kredytu dla przedsiębiorcy z zabezpieczeniem FGP wynosi maksymalnie 250 milionów złotych.

 

Główne Warunki Programu Funduszu Gwarancji Płynnościowych:

  • pokrywa do 80% kwoty kredytu, odpowiednio nowego, jak i istniejącego;
  • obejmuje gwarancją kredyty odnawialne, w tym w rachunku bankowym i nieodnawialne udzielane lub odnawiane po 1 marca 2020 roku;
  • obejmuje gwarancją kwotę od minimum 3,5 mln zł do 200 mln zł;
  • okres gwarancji wynosi maksymalnie 27 miesięcy i nie może być dłuższy niż okres, na jaki udzielono kredytu + 3 miesiące.

 

Wniosek można złożyć w bankowości internetowej ING Business, przy wykorzystaniu wiadomości wiążącej lub bezpośrednio u doradcy. Z Programu FGP mogą skorzystać klienci firmowi ING Banku Śląskiego prowadzący pełną księgowość.