Polecamy

 

 Limit debetowy

Limit debetowy jest odnawialną formą finansowania w ramach której bank udostępnia środki w rachunku osobistym (w przypadku firm - rachunku bieżącym).

Nazwa odnawialny wynika z faktu, iż kredyt może być wielokrotnie wykorzystywany w czasie trwania umowy. Każda wpłata na rachunek bieżący (na przykład wpływ wynagrodzenia) powoduje spłatę zadłużenia. W efekcie saldo zadłużenia zostaje umniejszone, a odsetki pobierane zostają od faktycznego stanu zadłużenia. Spłata zadłużenia obejmuje wyłącznie odsetki (inaczej niż w przypadku kredytu gotókowego) a kapitał wymagalny staje się na koniec okresu kredytowania (choć zazwyczaj przy dobrej ocenie zdolności kredyt ten jest aneksowany na lata kolejne).

Zazwyczaj kwota limitu debetowy wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy.
Limit debetowy jest zatem produktem dostępniejszym, mniejsze są obwarowania co do kwestii zabezpieczeń.


Warto tutaj podkreślić iż limit debetowy nie oznacza tego samego co sam debet. Limit debetowy wiąże się z celowym przyznaniem limitu kredytowego. Debet natomiast powstaje w przypadku wypłacenia z rachunku środków które przekraczają dostępne saldo. Na rachunku powstaje wtedy saldo ujemne które nazywa jest właśnie debetem.
W przypadku powstania salda debetowego na rachunku, sposób i termin jego spłaty reguluje umowa o prowadzenie rachunku.

Saldo debetowe na rachunku może powstać w co najmniej kilku sytuacjach. Zazwyczaj ma to związek ze zbiorczym pobraniem opłat na koniec miesiąca. Opłaty związane z obsługą rachunku (koszty prowadzenia, przelewów etc.) pobierane są zazwyczaj zbiorczo w ostatnim dniu miesiąca. Podobnie ma się sytuacja z odsetkami które pobierane są zazwyczaj w cyklach miesięcznych. Jeżeli na dzień pobrania tychże opłat saldo rachunek nie jest wystarczające do obsługi kosztów powstaje na koncie debet.
Innym przypadkiem w którym może dojść do powstania debetu jest księgowanie transakcji bezgotówkowych. Nie każda transakcja bezgotówkowa ma natychmiastowe odzwierciedlenie w postaci obciążenia naszego rachunku. Może więc dojść do sytuacji gdzie dokonujemy kliku transakcji kartą jedna po drugiej i mimowolnie nasze konto jest zdebetowane (schodzimy poniżej dostępnego salda gdyż wcześniejsze transakcje obciążają nasz rachunek z pewnym opóźnieniem).