Polecamy

Leasing w 2019 roku - jakie zmiany w zakresie podatków?

Zmiany w leasingu w 2019 roku

W czerwcu 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowej ordynacji podatkowej definiowanej jako filozofia 3xP - system przejrzysty, prosty i przyjazny dla podatników.

Jakie zmiany są planowane?

Między innymi brak konieczności składania PITu do US (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), brak konieczności składania deklaracji VAT, niższy podatek CIT dla mniejszych przedsiębiorców. Ale zmiany dotyczą również czynności podatkowych związanych z użytkowaniem samochodu osobowego w prowadzonej działalności gospodarczej.

Co ulegnie zmianie?

1/ Zwiększony zostanie limit odpisu amortyzacyjnego na samochody osobowe który stanowi koszt uzyskania przychodu. Zmiana dotyczy więc kupujących (za gotówkę lub na kredyt) samochody. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczymy maksymalnie 150.000 PLN (samochody osobowe i hybrydowe), 225.000 PLN (samochody elektryczne). Do tej pory próg wynosił 20.000 EUR (86.000 PLN)

2/ Analogiczny limit dotyczy możliwości uznania za koszty rat leasingowych. Przedsiębiorca będzie mógł uznać za koszty raty leasingowe w łącznej kwocie 150.000 PLN

3/ W przypadku użytkowania samochodu wyłącznie do celów służbowych przedsiębiorca będzie mógł odliczyć całą ratę (aż do uzyskania progu równowartości 150.000 PLN). Gdy przedsiębiorca zadeklaruje użytkowanie samochodu wyłącznie służbowo, będzie zobligowany do prowadzenia specjalnej ewidencji przebiegu

4/ W przypadku użytkowania samochodu zarówno do celów służbowych jak i prywatnych przedsiębiorca będzie mógł odliczyć tylko część raty (prawdopodobnie 75%, aż do uzyskania progu równowartości 150.000 PLN)

Co ważne jak zapewnia ministerstwo finansów, wszystkie umowy zawarte do 31.12.2018 funkcjonować będą jeszcze na dotychczasowych zasadach (z możliwością odliczenia całości rat leasingowych) przez okres dwóch lat czyli do 31.12.2020 roku.

Zobacz także: