Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37

Czym jest ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP (z angielskiego Guaranteed Asset Protection) jest obecnie coraz częściej proponowanym przez leasingodawców ubezpieczeniem.
Standardowo, obowiązkowym pakietem ubezpieczeń w przypadku zawierania umowy leasingu jest pakiet OC + AC.
Ubezpieczenie GAP jest natomiast ubezpieczeniem redukującym utratę wartości, chroniącym leasingobiorcę w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży samochodu.

Jak działa GAP?

W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC może być niższa od kwoty wymagalnej do zamknięcia umowy leasingu. Leasingobiorca zobligowany jest w tej sytuacji do dopłaty różnicy kwoty pomiędzy kwotą wymagalną a kwotą wypłaconą. Ubezpieczenie GAP chroni właśnie przed tego typu sytuacją - zawierając je leasingobiorca przenosi odpowiedzialność za zwrot różnicy w powyższych sytuacjach na towarzystwo ubezpieczeniowe. Co warto podkreślić - zawarcia ubezpieczenia GAP w większości przypadków możliwe jest wyłącznie u leasingodawcy lub towarzystwa z nim wpółpracującego. Co więcej, na jego zawarcie należy zdecydować się przed podpisaniem umowy leasingu. Niemożliwe jest dokupienie ubezpieczenia w trakcie trwania (spłaty) umowy.

Jaki jest koszt ubezpieczenia GAP?

Koszt GAP, w zależności od rodzaju ubezpieczenia opiewa na 0,3-1,2% rocznie ceny z faktury zakupu. Cena za ubezpieczenie jest więc doliczana do miesięcznej raty leasingowej powiększając ją o 0,025-0,1% ceny zakupu.

Rodzaje ubezpieczeń GAP

W zależności od parametrów umowy leasingowej (wiek pojazdu, poziom wpłaty własnej, wysokość wykupu) warto rozważyć rodzaj nabywanego ubezpieczenia GAP.
Standardowo GAP dostępny jest w 3 wariantach:

 • GAP finansowy - w tym rodzaju ubezpieczyciel pokrywa kwotę równą dokładnie różnicy pomiędzy kwotą wymaganą do zamknięcia leasingu a kwotą ubezpieczenia wypłaconą z tytułu AC,

 • GAP fakturowy - w tym rodzaju ubezpieczyciel pokrywa kwotę równą dokładnie różnicy pomiędzy ceną zakupu samochodu i większą z dwóch wartości: aktualna wartość pojazdu lub kwota ubezpieczenia wypłacona z AC,

 • GAP indeksowy - w tym rodzaju ubezpieczyciel pokrywa określony procent wartości samochodu (w zależności od rodzaju przedmiotu około 10-30%).