Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
Aktualizowany na bieżąco Kalendarz Ekonomiczny obsługiwany jest przez Investing.com Polska.
Obsługiwane przez: Investing.com


Obsługiwane przez: Investing.com

Stopy procentowe

Rodzaj Poziom Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 0,10 29.05.2020
Stopa lombardowa 0,50 29.05.2020
Stopa depozytowa 0,00 29.05.2020
Stopa redykonta weksli 0,11 29.05.2020
Stopa dyskonta weksli 0,12 29.05.2020

 Źródło: Narodowy Bank Polski

Czym jest ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP (z angielskiego Guaranteed Asset Protection) jest obecnie coraz częściej proponowanym przez leasingodawców ubezpieczeniem.
Standardowo, obowiązkowym pakietem ubezpieczeń w przypadku zawierania umowy leasingu jest pakiet OC + AC.
Ubezpieczenie GAP jest natomiast ubezpieczeniem redukującym utratę wartości, chroniącym leasingobiorcę w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży samochodu.

Jak działa GAP?

W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC może być niższa od kwoty wymagalnej do zamknięcia umowy leasingu. Leasingobiorca zobligowany jest w tej sytuacji do dopłaty różnicy kwoty pomiędzy kwotą wymagalną a kwotą wypłaconą. Ubezpieczenie GAP chroni właśnie przed tego typu sytuacją - zawierając je leasingobiorca przenosi odpowiedzialność za zwrot różnicy w powyższych sytuacjach na towarzystwo ubezpieczeniowe. Co warto podkreślić - zawarcia ubezpieczenia GAP w większości przypadków możliwe jest wyłącznie u leasingodawcy lub towarzystwa z nim wpółpracującego. Co więcej, na jego zawarcie należy zdecydować się przed podpisaniem umowy leasingu. Niemożliwe jest dokupienie ubezpieczenia w trakcie trwania (spłaty) umowy.

Jaki jest koszt ubezpieczenia GAP?

Koszt GAP, w zależności od rodzaju ubezpieczenia opiewa na 0,3-1,2% rocznie ceny z faktury zakupu. Cena za ubezpieczenie jest więc doliczana do miesięcznej raty leasingowej powiększając ją o 0,025-0,1% ceny zakupu.

Rodzaje ubezpieczeń GAP

W zależności od parametrów umowy leasingowej (wiek pojazdu, poziom wpłaty własnej, wysokość wykupu) warto rozważyć rodzaj nabywanego ubezpieczenia GAP.
Standardowo GAP dostępny jest w 3 wariantach:

 • GAP finansowy - w tym rodzaju ubezpieczyciel pokrywa kwotę równą dokładnie różnicy pomiędzy kwotą wymaganą do zamknięcia leasingu a kwotą ubezpieczenia wypłaconą z tytułu AC,

 • GAP fakturowy - w tym rodzaju ubezpieczyciel pokrywa kwotę równą dokładnie różnicy pomiędzy ceną zakupu samochodu i większą z dwóch wartości: aktualna wartość pojazdu lub kwota ubezpieczenia wypłacona z AC,

 • GAP indeksowy - w tym rodzaju ubezpieczyciel pokrywa określony procent wartości samochodu (w zależności od rodzaju przedmiotu około 10-30%).

Copyright © 2018-2020 Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach!. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.