Samolot Pilatus będzie latał w leasingu EFL

EFL sfinansował samolot Pilatus PC-12. Nabywcą jest spółka Aircom Automotive należąca do AIRCOM GROUP. Fabrycznie nowy samolot przyleciał do Wrocławia bezpośrednio ze Szwajcarii. Wartość transakcji wyniosła ponad 18 mln PLN. EFL od 1997 roku sfinansował ponad 30 różnych samolotów.

Producentem samolotu Pilatus PC-12 jest założona w 1939 roku firma Pilatus Aircraft. Spółka jest wiodącym na świecie producentem samolotów turbośmigłowych i jedyną szwajcarską firmą, która rozwija, buduje i sprzedaje statki powietrzne na wszystkich kontynentach. Sztandarowym cywilnym produktem firmy Pilatus jest model PC-12 NG, obecnie jeden z najpopularniejszych na rynku samolotów biznesowych z silnikiem turbośmigłowym. Od momentu rozpoczęcia jego produkcji w 1994 roku na całym świecie dostarczono klientom ponad 1800 takich maszyn.

Samolot prywatny lub firmowy

Choć w kwestii zakupu statków powietrznych daleko nam jeszcze do Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, to jednak z roku na rok tzw. małe lotnictwo cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. – Zakupów dokonują osoby prywatne, bo jak obserwujemy, latanie awionetkami czy helikopterami to coraz częściej spotykane hobby Polaków. Z drugiej strony, na zakup coraz częściej decydują się firmy. Środki powietrzne umożliwiają ich przedstawicielom zdecydowanie szybsze przemieszczanie się między miastami czy krajami, w których mają swoje placówki czy kontrahentów. W obu przypadkach coraz więcej osób myśli o leasingu – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Samolotowa wersja SUV-a

PC-12 NG jest o połowę tańszy w eksploatacji od małego samolotu odrzutowego. Samolot napędzany jest niezawodnym silnikiem turbinowym Pratt&Whitney PT-6A o mocy 1200 SHP zredukowanej z 1744 SHP. Dzięki temu silnik jest nie obciążony i został objęty pięcioletnią gwarancją do 2500 h. Zasięg maksymalny 3417 KM, prędkość przelotowa 528 km/h.

Wielką przewagą Pilatusa nad samolotami odrzutowymi jest możliwość operowania z każdego typu lotniska, także nieutwardzonego. Dzięki wyjątkowym właściwościom aerodynamicznym przy pełnym załadunku potrzebuje tylko 800 m pasa do startu. Unikalną wszechstronność Pilatusa potwierdza fakt, że poza użytkowaniem typowo biznesowym czy rekreacyjnym, PC-12 wykorzystywany jest także jako samolot transportowy, policyjny, ambulans czy przy specjalnych misjach rządowych. Mówi się, że PC-12 to samolotowa wersja SUV-a.

Samoloty latają w leasing operacyjnym

Najczęściej wybieranym leasingiem przy zakupie samolotów czy helikopterów jest leasing operacyjny. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, leasingodawcy przez cały okres umowy pozostają właścicielami sprzętu, dlatego też stosują prostsze i bardziej przejrzyste procedury udzielenia finansowania. Po drugie, przedsiębiorca nie zamraża swoich środków, które tym samym może przeznaczyć na rozwój firmy oraz bieżące wydatki. Decydującym jest też fakt, że w czasie trwania umowy leasingobiorca spłaca tylko cześć wartości przedmiotu leasingu, płacąc de facto za jego używanie, a po jej zakończeniu oddaje go finansującemu.

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 315 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl.

KUKE: prognoza upadłości i restrukturyzacji na 2019 rok

Rok 2018 zgodnie z przewidywaniami KUKE – w tym roku możliwy wzrost o 11%

W 2018 roku łącznie ogłoszono 1081 upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw – jest to wynik zgodny z prezentowaną przez KUKE prognozą. Według danych przedstawianych przez KUKE, w 2019 roku łączna liczba upadłości i restrukturyzacji powinna wynieść około 1200 podmiotów, co oznacza wzrost o 11%.

„Ze względu na zmianę otoczenia gospodarczego, w 2019 roku przewidujemy zwyżkę upadłości i restrukturyzacji na poziomie 11%. Bezpośredni wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw będzie miało nadchodzące osłabienie tempa wzrostu gospodarczego Polski. Opublikowane ostatnio słabe dane dotyczące produkcji przemysłowej w grudniu ubiegłego roku oraz styczniowy spadek wskaźnika PMI poniżej poziomu 50 pkt. wskazują, że tempo wzrostu PKB w 2019 roku może być niższe o 4% r/r. Patrząc na uwarunkowania międzynarodowe, polskie przedsiębiorstwa z pewnością odczują niższe tempo rozwoju strefy euro, co będzie szczególnie istotne dla branż nastawionych na eksport, takich jak przemysł samochodowy czy meblarski. Wyjątkowo niepokojące są dane z rynku niemieckiego – pierwszego partnera eksportowego Polski oraz niewiadoma dotycząca ostatecznej formy brexitu. Warto również zwrócić uwagę na rosnące ryzyka wewnętrzne związane ze spadkiem rentowności krajowych przedsiębiorstw, szczególnie tych o małej i średniej wielkości. Wzrost wynagrodzeń pracowników – choć korzystny z punktu widzenia popytu krajowego – stawia modele biznesowe tych podmiotów pod presją, co w przypadku niektórych z nich może oznaczać problemy z wypłacalnością. Najbardziej narażonymi na ten rodzaj ryzyka pozostaną w 2019 roku branża budowlana i transportowa. Pozytywnie na gospodarkę będzie oddziaływać zapowiadane przez Radę Polityki Pieniężnej utrzymanie podstawowych stóp procentowych, a co za tym idzie zachowanie kosztów finansowania w złotych polskich na niezmienionym poziomie oraz podwyższony poziom inwestycji przedsiębiorstw ze względu na aktualnie wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych. Podsumowując, rok 2019  nie powinien przynieść drastycznego pogorszenia się sytuacji gospodarczej, jednakże osłabienie tempa wzrostu oraz pojawiające się w działalności gospodarczej ryzyka, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, będą wpływały na konieczność podejmowania przez polskich przedsiębiorców odpowiednich środków zaradczych” – mówi Tomasz Ślagórski, wiceprezes zarządu KUKE S.A.

KUKE: prognoza upadłości i restrukturyzacji na 2019 rokW 2018 roku największy wzrost natężenia upadłości wystąpił w:

 • farmacji i lekach (0,99% wobec 0,00%),
 • wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię i gaz (1,33% wobec 0,67%),
 • produkcji komputerów i wyrobów elektronicznych (1,24% wobec 0,63%),
 • górnictwie i wydobywania kamienia i piasku (1,77% wobec 0,96%).

Sądy gospodarcze w grudniu 2018 roku ogłosiły upadłość 54 przedsiębiorstw, czyli o 5,9% więcej niż w listopadzie oraz o 14,9% więcej niż w grudniu 2017 roku.[1] W grudniu 2018 r. najwyższe natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wystąpiło w województwie podkarpackim (1,80%), natomiast najniższe w województwie lubuskim (0,72%). Natomiast w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych w grudniu zanotowano zakończenie działalności przez 20 osób, czyli o 4,8% mniej niż w grudniu 2017 r. (21 bankructw).

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.  Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Jako jedyne KUKE oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, a spółka faktoringowa KUKE Finance finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu.

Więcej na: www.kuke.com.pl

 

[1] Według danych Monitora Sądowego i Gospodarczego

FPP i CALPE: Prognozy gospodarcze na 2019 rok

Stabilny wzrost gospodarczy wspierany przez popyt wewnętrzny

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) zakładają, że w 2019 roku nastąpi spadek światowej koniunktury gospodarczej, osłabienie popytu zewnętrznego i mniejsza dynamika wzrostu polskiego eksportu. Wsparciem dla gospodarki będzie jednak silny popyt krajowy, determinowany przez dobrą sytuację na rynku pracy. Wzrost gospodarczy w Polsce, choć wolniejszy niż w 2018 r., powinien pozostać solidny – w szczególności w pierwszej połowie roku. Wpływ na sytuację gospodarczą Polski w 2019 roku będą mieć także PPK i ewentualny Brexit.


Wiele wskazuje na to, że stopy procentowe w Polsce przez kolejny rok zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Niższe ceny ropy naftowej oraz wciąż przytłumiona inflacja bazowa zdejmują bowiem z Rady Polityki Pieniężnej presję na zmianę dotychczas zapowiadanego kursu. Rosnące koszty innych surowców, materiałów oraz usług zewnętrznych nadal będą jednak stanowić wyzwanie z punktu widzenia działalności firm. Podwyżki cen energii elektrycznej, choć odsunięte w czasie w wyniku przyjętych rozwiązań legislacyjnych, pozostaną dodatkowym czynnikiem ryzyka dla przedsiębiorstw. Inwestycje w przyszłym roku będą natomiast napędzane w znacznej mierze przez wchodzące w etap realizacji projekty finansowane z funduszy europejskich.

„Coraz bardziej restrykcyjna polityka pieniężna głównych banków centralnych, dalsze podwyżki stóp procentowych w USA oraz zakończenie programu luzowania ilościowego w strefie euro, narastające tendencje protekcjonistyczne, zmiana sentymentu na rynkach finansowych gospodarek rozwiniętych oraz generalna dojrzałość bieżącego cyklu koniunkturalnego będą wpływać na gospodarczą sytuację Polski. Przyszły rok powinien być okresem względnej stabilizacji procesów zachodzących dotychczas na polskim rynku pracy. Bezrobocie osiągnęło na tyle niski poziom, że jego dalsze istotne obniżanie się jest mało prawdopodobne. Słabszy popyt na rynkach zagranicznych oraz ograniczenia podażowe wpłyną na wolniejszy wzrost zatrudnienia. W konsekwencji presja płacowa nie powinna się znacząco nasilać w stosunku do obecnie panującej sytuacji” – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Coraz poważniejszym czynnikiem ryzyka z perspektywy polskiej gospodarki w 2019 r. będzie stopniowa liberalizacja polityki imigracyjnej innych krajów europejskich – w szczególności Niemiec, które coraz szerzej otwierają dostęp do swojego rynku pracy m.in. dla obywateli Ukrainy. Federacja Przedsiębiorców Polskich już wiele miesięcy temu sygnalizowała ten problem, proponując szereg konkretnych rozwiązań służących zatrzymaniu odpływu cudzoziemców z polskiego rynku pracy. Można natomiast spodziewać się kontynuacji przyrostu liczby obcokrajowców płacących składki w polskim systemie ubezpieczeń społecznych w przyszłym roku, gdyż wraz z wydłużaniem się czasu ich pobytu w Polsce, osoby te coraz częściej są zatrudniane na podstawie umów o pracę.

Brexit

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską w dniu 29 marca 2019 r, jednak rośnie prawdopodobieństwo drugiego referendum w tej sprawie – co wcześniej było uznawane za całkowicie niemożliwe. Tak długo jak proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie miał uporządkowany charakter, polscy przedsiębiorcy nie powinni w przyszłym roku odczuć poważnych tego konsekwencji. Wynika to przede wszystkim z określonego w umowie ws. Brexitu okresu przejściowego, który ma trwać do końca 2020 r. Z uwagi na to, że Wielka Brytania jest trzecim największym partnerem Polski w eksporcie, celem migracji dla prawie 800 tys. Polaków, a także bardzo znaczącym odbiorcą usług – wpływ niekontrolowanego Brexitu na sytuację naszego kraju byłby bardzo istotny.

PPK

Od połowy 2019 r. w grupie największych firm, zatrudniających co najmniej 250 osób, zaczną funkcjonować pracownicze plany kapitałowe (PPK). Oznaczać to będzie start pierwszego działającego na tak dużą skalę programu długoterminowego oszczędzania, opartego o zasadę współfinansowania wpłat przez pracownika i pracodawcę, z udziałem zachęt ze strony państwa w postaci dopłat z Funduszu Pracy. Część spośród 3,3 mln potencjalnych uczestników pierwszego rzutu rozpocznie w przyszłym roku akumulację aktywów w ramach PPK, a inwestowane środki zaczną trafiać na polski rynek finansowy, zasilając gospodarkę dodatkowym kapitałem.

Czy możemy pomóc dziadkom z długami?

Dynamicznie rośnie liczba zadłużonych seniorów w Polsce[1]

Dług spędza sen z oczu nie tylko tym, którzy spotykają się z problemem spłat zaległych opłat, ale też ich najbliższym. Warto wesprzeć dziadków w zakresie potencjalnych zagrożeń – seniorzy są aktywnymi uczestnikami życia finansowego. Liczba Polaków, którzy ukończyli 64 lata i mają nieopłacone na czas bieżące rachunki oraz opóźnione raty kredytów czy pożyczek wynosi ponad 345 tys. Łączna suma ich zaległości dochodzi do 7,3 mld złotych[2]. Jak

możemy pomóc naszym dziadkom w spłacie długów?

W grupie osób po 64. roku życia niesolidnym płatnikiem jest co 18 osoba2. Seniorom trudno wyjść z kłopotów finansowych – bywa, że osoby zadłużone same zwracają się o pomoc do najbliższych. Niezależnie od tego, czy nasi dziadkowie kryją się ze swoimi problemami czy szukają drogi do ich szybkiego rozwiązania, możemy podać im pomocną dłoń, zaoferować wsparcie i poradę.

Ważne jest uświadomienie zadłużonemu, że nie należy ignorować długów i uznawać, że „jakoś tam będzie” – zaległe zobowiązania same się nie uregulują. Łatwo zaciągnięte długi ktoś kiedyś będzie musiał spłacić – prawo spadkowe przewiduje ich dziedziczenie wraz z odsetkami karnymi za brak spłaty zobowiązań. W momencie, gdy pierwotny wierzyciel sprzedaje dług firmie windykacyjnej, nasi bliscy nie muszą panikować – windykator może ułatwić swoim klientom spłatę zadłużenia.

„Edukujmy starsze pokolenia w zakresie finansów, zanim nasi bliscy zaciągną kolejną pożyczkę czy kredyt, którego nie będą w stanie spłacić. Wspierajmy ich w spłacie długu, dodawajmy otuchy i zachęcajmy do skontaktowania się z firmą windykacyjną. Może ona ułatwić dłużnikom spłatę zobowiązań i zaproponować takie rozwiązania, jak rozłożenie długu na możliwe do spłaty raty lub nienaliczanie odsetek. Jeśli starsze osoby czują się nico zagubione w świecie finansów, warto przejąć za nie inicjatywę, aby nie musiały się one dodatkowo stresować sytuacjami, z którymi nie czują się komfortowo” – wyjaśnia Katarzyna Gulbicka, dyrektor pionu windykacji polubownej w BEST S.A.

PCzy możemy pomóc dziadkom z długami?omoc seniorom w zarządzaniu domowym budżetem może okazać się nieoceniona. Zadbajmy o to, by dziadkowie odpowiednio planowali swoje wydatki i uwzględniali w swoim miesięcznym budżecie wszystkie raty, które muszą spłacać – jest to szczególnie ważne przy skromnych dochodach z emerytur, jakimi często dysponują osoby starsze.

„Realnym wsparciem dla dziadków może być również wspólne czytanie i analizowanie podpisywanych umów, np. z przedstawicielami handlowymi lub firmami telekomunikacyjnymi. Niestety, starsze osoby często dają się nabrać na różne chwyty reklamowe, a nie mając nawyku kontroli wydatków, pogłębiają tylko swoje długi” – dodaje Katarzyna Gulbicka.

 

[1] Dane BIG InfoMonitor oraz BIK

[2] Dane BIG InfoMonitor

FPP i CALPE: Legislacyjne podsumowanie 2018 roku

Konstytucja biznesu najważniejszą horyzontalną zmianą

Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) podsumowują działania legislacyjne w 2018 roku. W Dzienniku ustaw opublikowano 216 ustaw, z czego ok. 120 dotyczy przedsiębiorców. Wiele zmian wynikało z obowiązku wdrożenia prawa unijnego, część to potrzebne i oczekiwane zmiany prawne. Najważniejszą horyzontalną zmianą prawa gospodarczego było przyjęcie pakietu ustaw nazwanego „Konstytucją biznesu”. FPP i CLPE wskazują, że w kolejnych latach należałoby zdecydowanie ograniczyć liczbę nowelizacji poszczególnych ustaw, aby zmiany prawa były jak najrzadsze, a tym samym łatwiejsze w stosowaniu.

Najliczniejsze zmiany dotknęły prawo podatkowe. Właściwie nie było tygodnia, aby do konsultacji społecznych nie trafił projekt nowelizacji lub nowej ustawy albo rozporządzenia w tym obszarze prawa.

Długofalową, fundamentalną reformę zapoczątkowało przyjęcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). PPK mogą stać się środkiem zwiększania oszczędności pracujących w Polsce, z jednoczesnym wzrostem nakładów na inwestycje.

Jedną z mniej obszernych, ale ważnych ustaw mijającego roku jest ustawa o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Ta ustawa jest dobrym przykładem zdroworozsądkowego wdrożenia prawa unijnego. Projektodawcy tak ukształtowali przepisy, aby zapewnić maksymalne korzyści z wdrożenia nowych technologii, a jednocześnie nie nakładać na adresatów nadmiernych obowiązków i kosztów. Na docenienie zasługuje uwzględnienie dotychczasowych, utrwalonych instytucji prawnych. To daje nadzieje na bezproblemowe upowszechnienie faktur elektronicznych w transakcjach z sektorem publicznym, a dzięki temu osiągniecie korzyści z elektronizacji, a nawet przyspieszenie płatności. Podobnie, nowy etap elektronizacji, nie tylko dla przedsiębiorców, rozpoczęły m.in. ustawy o elektronicznych receptach i zwolnieniach lekarskich.

„Niewątpliwie życzliwie należy przyjąć rozbudowany w ustawie Prawo przedsiębiorców katalog zasad, którymi ma kierować się administracja w kontaktach z przedsiębiorcami. Prawodawca nakazuje m.in., aby organy kierowały się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. W ramach tego samego pakietu ustaw ustanowiony został Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Na ocenę tej instytucji musimy jednak poczekać, ponieważ wydaje się, że jest ona nadal w stadium organizacji. Mniej widoczne w debacie publicznej, ale bardzo cenne i praktyczne zmiany wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej. Te ostatnie zmiany są przykładem solidnej pracy administracji nad udoskonalaniem rozwiązań służących codziennemu prowadzeniu działalności gospodarczej” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

 

 FPP i CALPE: Legislacyjne podsumowanie 2018 roku„W 2018 r. kontynuowano praktykę przyjmowania ustaw zbiorczych, obejmujących różne dziedziny prawa, czego przykładem jest ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Wspólnym motywem tego typu ustaw jest ułatwianie wykonywania działalności gospodarczej. Jakkolwiek wprowadzane w ten sposób zmiany zwykle odpowiadają na konkretne potrzeby, to sama praktyka przyjmowania tego rodzaju ustaw jest wątpliwa. Na przykładzie ustawy „deregulacyjnej” z 9 listopada widać, że tego typu ustawy powinny być absolutnym wyjątkiem, a nie stałą praktyką ustawodawcy. Wypada zauważyć, że 31 z 34 ustaw zmienionych ustawą z 9 listopada było już znowelizowanych, albo nawet wprowadzonych do porządku prawnego jako nowa ustawa, także w 2018 r. – a 29 nawet w drugim półroczu tego roku. Niemal co trzecia, bo dziesięć ustaw objętych tą najnowszą „deregulacją” została zmieniona tego samego dnia na mocy innych ustaw. Szczególnie niepokoi łatwość wprowadzania zmian w kodeksach. Sam Kodeks spółek handlowych był zmieniony dwukrotnie 9 listopada 2018 r., a w opracowaniu są kolejne zmiany. Starania o poprawę otoczenia prawnego są godne poparcia, ale prawodawca nie może zapominać, że przedsiębiorcy od systemu prawnego przede wszystkim oczekują stabilności i przejrzystości” – wskazuje Grzegorz Lang, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Istotne zmiany legislacyjne w 2018 roku:

 • Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego – trafna regulacja sektorowa.
 • Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. – bardzo ważny akt prawny, który wprowadził fundamentalne zmiany do systemu udzielania pomocy publicznej, odchodząc od terytorialnego podejścia do udzielania pomocy w specjalnych strefach ekonomicznych.
 • Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych - udana inicjatywa ułatwiająca obrót płatniczy.
 • Ustawa o skróceniu okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Ta długo postulowana ustawa nie została odpowiednio wcześnie uzupełniona rozporządzeniami, chociaż była przyjęta w styczniu 2018. Niestety znowu ustawie nie towarzyszyły projekty rozporządzeń, a koszty braku współdziałania ministerstw poniosą przedsiębiorcy. Ten przykład obnaża poważną wadę systemu stanowienia prawa – brak wyraźnego przypisania odpowiedzialności za projektowane regulacje.
 • Skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń – bardzo ważna zmiana, która wzmocniła ochronę konsumentów, ale niestety osłabiła sytuację wierzycieli w obrocie gospodarczym. To rozwiązanie kłóci się oczywiście z innymi inicjatywami służącymi właśnie wzmocnieniu wierzycieli-przedsiębiorców, przede wszystkim wartościowymi zmianami prawa wprowadzonymi rok wcześniej na mocy ustawy z 7 kwietnia 2017 r. w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.
 • Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) – wykonaniu rozporządzenia towarzyszyło uchwalenie, ledwie dwa tygodnie przed wejściem w życie RODO, nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Wokół reformy ochrony danych osobowych narosło wiele mitów i wątpliwości, niektóre wręcz komiczne – jak np. zakazywanie podpisywania rysunków przez przedszkolaków (!). Wszystkie wątpliwości systematycznie wyjaśniało zarówno Ministerstwo Cyfryzacji, jak i Urząd Ochrony Danych Osobowych. Być może wielu wątpliwości można by uniknąć, gdyby ustawa była przygotowana wcześniej, dzięki czemu w czasie bezpośrednio poprzedzającym wejście RODO w życie odpowiedzialni urzędnicy nie musieliby angażować się w prace legislacyjne.
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. – potrzebna odpowiedź na narastające zjawisko zmiany pokoleniowej w małych firmach.
 • Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym - opracowana po wielu miesiącach pogłębionych konsultacji w grupach roboczych składających z ekspertów sektora publicznego i prywatnego. Taki sposób opracowywania aktów prawnych znacząco zwiększa szanse, że nowelizacja spełni oczekiwania i nieprędko będzie konieczna kolejna zmiana.
 • Nowelizacja ustawy o odpadach - ustawodawca bardzo szybko reagował na negatywne zjawiska. Cała Polska z niepokojem obserwowała masowe pożary na nielegalnych składowiskach odpadów. Reakcją na ten proceder była lipcowa ustawa. Jakkolwiek pozytywnie należy ocenić zdecydowane działania władz, sama konieczność takiej nagłej interwencji legislacyjnej ukazała deficyt zdolności analitycznych administracji.
 • Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zniesiono nieracjonalne sankcje za uchybienia w regulowaniu składek przez zatrudniających osoby niepełnosprawne. Przyjęty kierunek zmian jest bardzo korzystny dla pracowników i pracodawców. Ta zmiana pokazuje, że zmiana nawet jednego przepisu może istotnie poprawić warunki zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to przykład przemyślanej i celnej zmiany prawa.
 • Przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystanych na cele mieszkaniowe we własność towarzyszyło duże zamieszanie i obawy o negatywne skutki pierwotnie przyjętej ustawy. Po niecałych pięciu miesiącach potrzebna była bardzo pilna nowelizacja, która uchroniłaby przedsiębiorców deweloperskich, spółki dysponujące mieszkaniami zakładowymi i spółdzielnie mieszkaniowe przed ogromnymi dopłatami z tytułu „zwrotu” hipotetycznej pomocy publicznej. Na etapie projektowania ustawy w pierwszej połowie roku zabrakło po prostu rzetelnych symulacji stosowania ustawy, które zawsze powinny być częścią procesu sporządzania oceny skutków regulacji (OSR).

Zapraszamy również na Facebook i Twitter oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl

Federacja Przedsiębiorców Polski jest organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych.