ING Bank Śląski finalizuje zakup 45% akcji NN Investment Partners TFI

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 23 lipca 2019 roku zgodziła się na zakup 45% akcji NN Investment Partners International Holdings B.V. przez ING Investment Holding (Polska), podmiot z Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego. Decyzja KNF była kluczowym warunkiem zakończenia tej transakcji.

Wstępna umowa nabycia znacznej części akcji NN Investment Partners International Holdings B.V.  za 177,2 mln zł została podpisana 18 grudnia 2018 roku.

Ta współpraca pozwali nam zoptymalizować ofertę produktową. Obecnie NN Investment Partners TFI to dla naszych Klientów sprawdzony i pewny dostawca rozwiązań inwestycyjnych. Partnerstwo z bankiem umożliwi NN Investment Partners TFI dostęp do szerokiej sieci dystrybucji. Natomiast dla banku posiadanie pakietu 45% akcji pozwala w istotny sposób partycypować we wzroście wartości spółki. Nasza współpraca przyczyni się do dalszego rozwoju, przyniesie korzyści dla akcjonariuszy oraz klientów obu instytucji – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu produktów dla klientów ING Banku Śląskiego. Bliska współpraca pozwoli nam uruchomić kolejne innowacyjne rozwiązania, które będą odpowiedzią na potrzeby klientów – mówi Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFI. Na coraz bardziej wymagającym rynku funduszy inwestycyjnych współpraca z ING Bankiem Śląskim zapewni nam stabilny rozwój. Uczestnicy naszych funduszy dostaną bardziej efektywne, skrojone na miarę strategie inwestycyjne – dodała Małgorzata Barska.

Zgodnie z zawartą wstępną umową cena zakupu w wysokości 177,2 mln zł zostanie powiększona o 2,5% w skali roku za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia zamknięcia transakcji.

ING Bank Śląski będzie uprawniony do otrzymania dywidend począwszy od dywidendy wypłaconej z zysku netto za 2018 roku.

Poza umową zakupu ING Bank Śląski i NN Investment Partners  TFI  zawarły Umowę Akcjonariuszy, która określa zasady współpracy oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć.

NN Investment Partners  TFI na koniec czerwca 2019 roku zarządzało aktywami o ogólnej wartości 18,7 mld PLN. Obecny udział spółki w rynku funduszy niededykowanych wynosi ok. 9,8%. NN Investment Partners  TFI zajmuje 4 pozycję pod względem wartości aktywów. TFI zarządza 40 funduszami otwartymi oraz zamkniętymi o różnych klasach ryzyka (akcji, absolutnego zwrotu, mieszane, obligacyjne oraz krótkoterminowe dłużne).

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Na koniec marca 2019 roku Bank obsługiwał 4,87 mln klientów detalicznych oraz 67 tys. średnich i dużych firm. Stabilność i bezpieczeństwo zapewniają mu silne kapitały pozwalające na finansowanie polskiej gospodarki oraz wpływające na bezpieczeństwo depozytów. Na koniec marca 2019 roku aktywa banku wynosiły ponad 145 mld zł. Bank jest jednym z liderów digitalizacji w Polsce – oferuje dostęp do kont i usług finansowych poprzez nowoczesną bankowość internetową i mobilną. Ogólnopolska sieć placówek banku liczy 330 oddziałów i blisko 70 punktów ING Express, a sieć bankomatów i wpłatomatów ponad 1 000 urządzeń.

Wyniki Grupy Santander Bank Polska za I półrocze 2019

W I półroczu 2019 roku Grupa Santander Bank Polska zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 958 mln zł. W ujęciu porównywalnym, tj. przy założeniu stałego poziomu opłat z tytułu BFG oraz po wyłączeniu rezerwy restrukturyzacyjnej, porównywalny zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska S.A.
o 1,6% r/r.

Wyniki za I półrocze 2019 roku:

 • Dochody ogółem - wyniosły 4,64 mld zł, i były wyższe o 11 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3,2 mld zł i wzrósł o 16% r/r.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1mld zł i był na poziomie z ubiegłego
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 2,27 mld zł i zwiększyły się o 20% r/r pod wpływem zaksięgowania kosztów związanych z funduszem przymusowej restrukturyzacji banków w 1 kw. 2019 roku.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 1 kw. 2019 wynoszą łącznie 674 mln zł, z czego 283 mln zł to podatek bankowy, a 391 mln podatek dochodowy.
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 619 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 88 pb. i jest zgodny z oczekiwaniami. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł: 4,3% i był niższy w porównaniu do zeszłego roku (1H 2018 wyniósł 4,8%)

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie:16,26% (17,78% na 30 czerwca 2018 r.) oraz Tier1: 14,45% (15,63% na 30 czerwca 2018 r.) zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 22% r/r do 145,5 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 26% r/r do 77,4 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 17% r/r do 59,4 mld zł. Depozyty klientów ogółem wzrosły o 23% r/r, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 29% r/r, a biznesowe o 14% r/r. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosił 94% na koniec czerwca 2019 roku.

Na 30 czerwca 2019 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli aktywów zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 15,8 mld zł i wzrosła o 5,2% w ciągu półrocza.

Transformacja cyfrowa Ciągły rozwój funkcjonalności i rosnące wykorzystanie kanałów zdalnych w procesie sprzedażowym i posprzedażowym. O 23% wzrosła w ciągu roku liczba klientów korzystających z aplikacji mobilnej, o ponad 81% liczba transakcji w tym kanale.

Linie biznesowe. Na koniec czerwca bank prowadził 1,5 mln Kont Jakie Chcę, liczba kart dodanych do portfeli cyfrowych sięga 600 tys., tj. więcej o 163% niż przed rokiem. Dla sektora msp wprowadzono nowy, szybki proces kredytowy. W bankowości korporacyjnej wzrosły dochody w liniach strategicznych, bankowość inwestycyjna notuje wzrost wyniku segmentu. Spółki leasingowa i faktoringowa także zanotowały satysfakcjonujące wyniki.

Bankowość detaliczna w I H 2019 r.:

 • 3,7 mln kont osobistych w złotych;
 • 1,5 mln otwartych Kont Jakie Chcę;
 • 599 tys. kart mobilnych HCE, Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay (+163% r/r);
 • 2,4 mln (+13% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,5 mln klientów mobilnych (+23% r/r);
 • 31,6 mln transakcji w bankowości mobilnej (+81% r/r) w I poł. 2019;
 • Wzrosty portfela kredytowego r/r: kredyty gotówkowe 56% r/r do poziomu 12,8 mld; kredyty hipoteczne w złotych 47% r/r do poziomu 38,6 mld;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 31% r/r do poziomu 83,4 mld;
 • co trzeci produkt kredytowy sprzedawany w bankowości elektronicznej udzielany był w aplikacji mobilnej (29% liczby produktów kredytowych oferowanych przez kanały elektroniczne);W I półroczu 8 kolejnych oddziałów w nowym innowacyjnym formacie; łącznie 40 oddziałów;

MŚP1 w I H 2019 r.:

 • Wzrost wolumenu finansowania MŚP o 22% r/r do poziomu 13 mld;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 30% r/r do poziomu 13,8 mld;
 • Nowy, szybki proces kredytowy;
 • Leasing dla MŚP - wzrost portfela pracującego o 16% do poziomu 4,6 mld;
 • Dynamiczny wzrost sprzedaży terminali POS o 70% r/r;
 • Około 4 tys. nowych użytkowników eKsięgowości;

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w I H 2018 r.:

 • 15% wzrost przychodów r/r w sektorach strategicznych;
 • 14% wzrost przychodów w obszarach biznesu międzynarodowego;
 • 20% wzrost r/r na aktywach pracujących;
 • 12% wzrost r/r w depozytach;
 • Wsparcie ekspansji eksporterów – m.in. Program Rozwoju Eksportu;
 • Usprawnienia w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej iBiznes24;

Globalna Bankowość Korporacyjna i inwestycyjna w I H 2019 r.:

 • 39% wzrost przychodów r/r z produktów finansowania handlu;
 • 35% wzrost przychodów r/r z usług związanych z zarządzaniem gotówką;
 • 37% wzrost przychodów r/r z finansowania konsorcjalnego;
 • mandat na zaaranżowanie pierwszego w Polsce i regionie CEE kredytu typu ESG, w którym część marży jest powiązana ze spełnieniem przez kredytobiorcę określonych celów społeczno-środowiskowych (Environmental, Social and Governance);
 • umowa odnawialnego kredytu konsorcjalnego, wraz z innymi 8 bankami, ze spółką z sektora paliwowo-gazowego;
 • nagroda Euromoney za najlepszy bank inwestycyjny w Polsce;

Leasing w I H 2019 r.:

 • Wartość sfinansowanych aktywów w I półroczu 2019 r. to blisko 2,5 mld zł netto;
 • wartość portfela leasingowego przekroczyła 9,2 mld zł, wzrost +13% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego bardzo wysokiej jakości;
 • „Flotowy Lider Innowacyjności” za najlepszy produkt finansowy wspierający eko-mobilność - leasing 100% na finansowanie aut elektrycznych;
 • “Instytucja roku 2018” od portalu MojeBankowanie.pl za jakość obsługi Klientów firmowych – w tym m.in. proces uzyskania finansowania w postaci leasingu w 16 bankach;

Faktoring w I H 2019 r.:

 • obroty wyniosły 14,2 mld zł, wzrost +11% r/r;
 • portfel kredytów wzrósł +12% r/r i osiągnął poziom 5,2 mld zł;
 • czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem na poziomie 10,8%;
 • lider w zakresie finansowania dostawców z 28% udziałem w rynku;
 • sprzedaż na koniec II kwartału wyniosła 1 mld zł;

Santander Consumer Bank w I H 2019 r.:

 • należności kredytowe netto 16,6 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 9,5 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 20,7 mld zł;
 • Zysk netto 277 mln zł;
 • Wzrost sprzedaży w kanałach zdalnych: kredyty ratalne e-commerce +37% r/r oraz pożyczki gotówkowe +19% r/r.

Bank BNP Paribas szuka fintechów, z którymi otworzy bankowość. Rusza nabór do Akademii PSD2

22 lipca ruszył nabór do Akademii PSD2. BNP Paribas chce pomóc najlepszym
fintechom uzyskać licencje i wdrożyć rozwiązania, których realizacja stała się możliwa dzięki dyrektywie. Bank oferuje konsultacje, mentoring, pomoc w badaniach UX i możliwość nawiązania długoterminowej współpracy. Partnerem inicjatywy jest Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

Wejście w życie dyrektywy unijnej, znanej jako PSD2 miało być początkiem ogromnych
zmian na rynku usług płatniczych. Rewolucyjny zapał ambitnych fintechów studzi KNF.
Sama technologia, nawet najlepsza, bowiem nie wystarczy. A o odpowiednie licencje,
niezbędne do wprowadzania na rynek usług nie jest  łatwo.

- Jako bank zmieniającego się świata, dążymy do wspierania implementacji
najlepszych rozwiązań, mówi Michał Miszułowicz, Koordynator Relacji z Fintechami
w BNP Paribas
. - Aktywnie poszukujemy ich na rynku. Jako pierwsi uruchomiliśmy produkcyjne API, oparte na najlepszych rynkowych standardach i technologiach, widząc w tym szansę na dalszą poprawę jakości naszych rozwiązań i możliwość ponadstandardowego rozwoju produktów. Współpraca z fintechami, które mają doskonałe technologie, ale brakuje im formalnych podstaw do ich wdrożenia i zmonetyzowania, doskonale wpisuje się w to podejście – dodaje Konrad Szermanowicz, Menedżer ds. Open Bankingu w Banku BNP Paribas.

PSD2 umożliwia dostarczanie usług płatniczych przez tak zwane Third Party Providers (TPP). W zależności od zakresu działania, dzielą się one na dwie kategorie: PISP (Payment Initiation Service Provider) to podmiot, mogący inicjować transakcje w imieniu konsumenta (za ich zgodą) i działać w roli pośrednika płatności; AISP (Account Information Service Provider) może udostępniać w jednym miejscu dane z kilku kont klienta. Samo opracowanie odpowiedniej technologii nie wystarczy jednak, by zaoferować nową usługę na rynku. KNF postawił fintechom wiele warunków.

- To jest luka, którą chcemy wypełnić Akademią PSD2, tłumaczy Paulina Skrzypińska, koordynator Laboratorium Innowacji w Banku BNP Paribas. Naszą ambicją jest wyłowienie i przygotowanie najciekawszych fintechów do współpracy z BNP Paribas. Wybrane firmy wspólnie rozpoczną Akademię PSD2 już 8 sierpnia. Inaczej niż w typowych programach akceleracyjnych, później każda z nich będzie podążać własną, zindywidualizowaną ścieżką. Docelowo, do końca roku chcielibyśmy przygotować 3 z 6 podmiotów uczestniczących w Akademii do współpracy z bankiem – dodaje.

Partnerem inicjatywy Banku BNP Paribas jest Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka. –Otwarta bankowość oparta o regulacje dyrektywy PSD2 stanowi rewolucję w sektorze finansowym, która stworzyła nowe perspektywy dla podmiotów niebankowych. Nowi gracze, dysponujący odpowiednim zapleczem technologicznym, mają szanse na wdrożenie nowych produktów finansowych dopasowanych do potrzeb klientów. DZP od wielu lat wspiera firmy z branży finansowej, które zmagają się z coraz bardziej szczegółowymi wymogami regulacyjnymi i oczekiwaniami organów nadzoru. Nasze doświadczenie będzie istotną pomocą dla podmiotów wchodzących na rynek – mówi Magdalena Skowrońska, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Co oferuje BNP Paribas? Na początek – konsultacje, mentoring i wsparcie w przetestowaniu rozwiązania. Bankowi Architekci IT zweryfikują jego gotowość techniczną oraz określą zakresy danych niezbędne do realizacji usługi. Eksperci związani z bezpieczeństwem IT sprawdzą, czy rozwiązanie spełnia wyśrubowane wymogi obowiązujące w bankowości. Partner Akademii – kancelaria DZP – pomoże fintechom skompletować potrzebne dokumenty. Po spełnieniu tych wymogów, bank przetestuje innowacje w najbardziej miarodajny z dostępnych sposobów – udostępni je swoim klientom.

To ich głos będzie kluczowy. Trzy z sześciu fintechów otrzymają od Banku BNP Paribas dalsze wsparcie i możliwość komercyjnej współpracy.

Rekrutacja fintechów potrwa od 22 lipca do 2 sierpnia.

Szczegóły na stronie www.bnpparibas.pl/startupy 

Ubezpieczenia komunikacyjne w 12 ratach

 • Ubezpieczenia komunikacyjne UNIQA dostępne w 12 ratach
 • Niższe miesięczne obciążenie portfela klienta
 • Minimum formalności, brak zaświadczeń i dokumentów papierowych
 • Pierwsza rata płatna dopiero po miesiącu

UNIQA wprowadziła możliwość rozłożenia płatności za ubezpieczenia komunikacyjne na 12 rat. Dotychczas możliwa była płatność jednorazowa lub w 2 i 4 ratach.

- Rozpoczęliśmy współpracę z fintechem hiPRO, który oferuje rozwiązanie pozwalające zastąpić raty oferowane przez UNIQA kredytem bankowym. Tym samym ubezpieczyciel nie ponosi ryzyka kredytowego, a klient zyskuje wygodną formę płatności za ubezpieczenia – mówi Jakub Machnik, wiceprezes ds. finansów i ryzyka UNIQA.

O tym, że raty są popularną i wygodną metodą płatności w Polsce nikogo raczej nie trzeba przekonywać. Korzysta z nich średnio 50 proc. Polaków. Na raty kupujemy najczęściej elektronikę i sprzęt AGD. Zakupy na raty mogą być także atrakcyjną formą finansowania wydatków związanych z ubezpieczeniem. Zwłaszcza, że o ile zakup samej obowiązkowej polisy OC, to wydatek kilkuset złotych, to już na pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych (oprócz OC, także m.in. AC, NNW i Assistance) należy wydać kilka tysięcy złotych.

- Platforma hiPRO łączy portal sprzedażowy UNIQA (POS) z bankiem, który udziela kredytu. Klient otrzymuje kredyt bez podpisywania jakichkolwiek dokumentów w mniej niż minutę. Proces odbywa się online, a umowa akceptowana jest kodem SMS, który bank przesyła na telefon klienta. Poza tym klient zyskuje niższy koszt finansowania w porównaniu z ratami finansowanymi przez ubezpieczyciela, jak również możliwość spłaty w 12 ratach, zamiast dostępnych obecnie maksymalnie 4 rat – tłumaczy Jakub Machnik.

Wybierając płatność w 12 ratach, klient ma porównywalną zwyżkę składki jak przy dwóch ratach, równocześnie niższą niż przy czterech ratach. Inne korzyści dla klienta to także proste formalności i brak zaświadczeń. Minimalna wartość kredytu to 400 zł, a maksymalna 6000 zł.

- Zyskujemy zadowolenie klienta, który płaci w 12 niskich miesięcznych ratach łącznie podobnie, ile dotychczas płacił przy dwóch ratach. Poza tym jest to zgodne z jego przyzwyczajeniami. Większość płatności za usługi jest bowiem realizowana miesięcznie. Dzięki ratom klient może wybrać zakres ubezpieczenia, na który być może do tej pory nie mógł sobie pozwolić ze względu na zbyt duży wydatek jednorazowy. Zyskujemy także zadowolenie agenta, bo ma pewną prowizję od całej składki. Jednocześnie obniżamy koszty obsługi przeterminowanych należności – mówi Jakub Machnik.

Jak powinna wzrosnąć płaca minimalna w 2020 roku?

W ramach prac Rady Dialogu Społecznego toczyły się negocjacje w sprawie ustalenia wysokości płacy minimalnej na 2020 rok. Propozycja rządu zakładała podniesienie najniższego wynagrodzenia o 200 złotych brutto miesięcznie –
z 2250 złotych obecnie do 2450 złotych. Federacja Przedsiębiorców Polskich w swoich propozycjach poszła nawet dalej niż strona rządowa. Zaproponowała wzrost do 2500 złotych brutto miesięcznie.
To dobre rozwiązanie zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców.

– Z rozmów z członkami naszej organizacji wynika, że według realiów rynkowych stawki oferowane obecnie pracownikom nie są niższe niż 2,5 tysiąca złotych miesięcznie – powiedział serwisowi eNewsroom Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – To normalne w dzisiejszych warunkach niskiego bezrobocia
i niedoboru pracowników. Dla firm działających na rynku zamówień publicznych ważne jest, aby wysokość
pensji minimalnej odpowiadała rzeczywistym relacjom na rynku pracy.
To właśnie podwyżka najniższej płacy proponowana przez rząd może stanowić podstawę do waloryzacji wynagrodzenia wykonawców realizujących kontrakty.
Dlatego w ocenie FPP podwyżka w kwocie 250 złotych byłaby neutralna dla większości przedsiębiorców. Jednocześnie stanowiłaby bardzo istotne wsparcie dla firm realizujących zamówienia publiczne. Należy zauważyć, że większa podwyżka spowodowałaby też wzrost wpływów do sektora finansów publicznych z tytułu wyższych wpłat składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy. FPP proponuje, aby część tych dodatkowych przychodów przeznaczyć na obniżenie klina podatkowego dla najniżej zarabiających. Zwiększenie kosztów uzyskania przychodu dla pracowników mogłoby wynieść aż trzykrotność kwoty, z którą mamy do czynienia obecnie. To stanowiłoby duże wsparcie dla wielu Polaków – zwłaszcza tych z najniższym wynagrodzeniem. W ten sposób część płaconych przez nich danych wróciłoby do ich kieszeni. Przeciwdziałałoby to wzrostowi klina podatkowego w tej grupie pracowników – ocenił Kozłowski. 

Materiał video można pobrać bezpłatnie na portalu enewsroom.pl. Pobierz video

Copyright © 2018-2019 Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach!. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.