Gwarancje BGK z InvestEU zabezpieczą ponad 3 mld zł finansowania dla MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI). Współpraca umożliwi wprowadzenie do oferty banku gwarancji z programu InvestEU. Unijne wsparcie to szansa dla podmiotów, które nie posiadają wymaganych zabezpieczeń spłaty kredytu lub wykorzystały już limity pomocy de minimis. 

Oferta będzie skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Nowe gwarancje, dostępne w ofercie BGK, będą posiadały regwarancję z Programu InvestEU. Oznacza to, że Europejski Fundusz Inwestycyjny przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty części zaciągniętego przez przedsiębiorcę kredytu.

 

Porozumienie to, wspierane przez inicjatywę InvestEU, podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz wzrostu i konkurencyjności polskich MŚP. 3 miliardy złotych zmobilizowane dzięki tej umowie pozwolą przedsiębiorstwom w całej Polsce dynamicznie rozwijać się i tym samym przyczynić się do wzrostu gospodarczego Polski.

Marjut Falkstedt, dyrektor generalna EFI

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedną z 16 instytucji w całej UE, które wdrażają instrumenty z Funduszu InvestEU. Wcześniej Bank Gospodarstwa Krajowego korzystał z regwarancji EFI finansowanej ze środków programu COSME oraz Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.
 

Gwarancje BGK z regwarancją z InvestEU to kolejny program, który wdrażamy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Z perspektywy przedsiębiorców unijne zabezpieczenie to uzupełnienie dotychczasowej oferty gwarancyjnej BGK. Produkt z całą pewnością docenią mikrofirmy ubiegające się o finansowanie do 50 tys. euro. Od takich przedsiębiorców BGK nie będzie pobierał opłaty za udzielenie gwarancji. Co więcej, gwarancje z programu InvestEU nie wliczają się do limitu pomocy de minimis. Oznacza to, że firmy, które np. podczas pandemii COVID-19 skorzystały z programów pomocowych i ten limit wykorzystały, będą mogły, co do zasady, skorzystać z gwarancji BGK z programu InvestEU. Oferta przygotowywana przez BGK we współpracy z EFI będzie dostępna na przełomie II i III kwartału 2024 roku .

Mateusz Olszak, dyrektor programu Rozwój przedsiębiorczości w BGK

Oferta wypracowana przez BGK we współpracy z EFI umożliwi dostęp do finansowania dla podmiotów, które nie dysponują wymaganym przez banki zabezpieczeniem spłaty kredytu. Przedsiębiorca musi jednak posiadać zdolność kredytową określaną przez bank kredytujący.
 

Banki, zgodnie z regulacjami, muszą zabezpieczyć spłatę zobowiązania zaciąganego przez kredytobiorcę. Nie każdy podmiot – a dotyczy to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstw – jest w stanie takie zabezpieczenie dostarczyć. W sukurs przedsiębiorcom przychodzą Unia Europejska i Bank Gospodarstwa Krajowego, którzy umożliwiają dostęp do korzystnych zabezpieczeń. Gwarancje z programu InvestEU, podobnie jak inne gwarancje oferowane przez BGK, będą dostępne za pośrednictwem banków kredytujących. Warto podkreślić, że spośród wielu form wsparcia przedsiębiorczości, gwarancje takie są najbardziej cenionym i sprawdzonym instrumentem wspierania dostępu do kredytu.

Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej

Źródło: BGK