BGK wspiera międzynarodowy rozwój Grupy Boryszew

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił finansowania Grupie Maflow, należącej do Grupy Kapitałowej Boryszew. Zaangażowanie BGK to kredyt inwestycyjny i obrotowy o łącznej wartości 8,5 mln euro. Maflow planuje wykorzystać pozyskane z BGK środki na rozbudowę zakładów w Chinach. Finansowanie ubezpieczyła Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Wedle danych NBP wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą (PIB) w 2022 r. była rekordowo wysoka. Niemal półtora razy wyższa niż w 2021 r. i wyniosła 28,2 mld zł. Polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej wspiera BGK. Robi to już na 86 rynkach, na sześciu kontynentach. Tym razem polski bank rozwoju wsparł projekt inwestycyjny Grupy Boryszew w Azji. Jej Oddział Maflow, planuje rozbudować zakłady w Chinach w związku z rozwojem produkcji gumowych przewodów do pojazdów o napędach elektrycznych, hybrydowych i konwencjonalnych. Inwestycja Grupy wpisuje się w jej strategię aktywnego uczestnictwa w procesie transformacji energetycznej, jako dostawcy komponentów dla rozwoju elektromobilności. Łączna kwota finansowania to 8,5 mln euro (ok. 36,8 mln zł) – 6,5 mln euro kredytu inwestycyjnego i 2 mln euro kredytu obrotowego. Długoterminowy kredyt inwestycyjny zabezpieczony jest m.in. polisą ubezpieczeniową KUKE.

 

Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm jest dla BGK tak samo ważne jak wspieranie rodzimych inwestycji. Naszą powinnością, jako banku rozwoju, jest dostrzeganie i pomoc polskim przedsiębiorcom w wykorzystaniu niepowtarzalnych szans biznesowych. Szczególnie, jeśli ich projekty służą rozbudowie potencjału polskiego przemysłu, w tym branży e-mobilności. Zwiększa to ich rozpoznawalność i konkurencyjność na światowych rynkach

Marek Tomczuk, członek zarządu BGK

Wsparcie dla Maflow w Chinach jest kolejnym finansowaniem inwestycyjnym udzielonym przez bank na rozwój zakładów Grupy Boryszew za granicą. Wartość historycznie udzielonego finansowania z BGK, inwestycyjnego i obrotowego, wyniosła ok. 44 mln euro.
 

W naszej działalności nie ograniczamy się do podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Finansujemy również zagraniczne spółki zależne polskich grup kapitałowych, czy importerów polskich dóbr i usług.  Liczymy, że dzięki temu polscy eksporterzy i inwestorzy będą realizować jeszcze ambitniejsze plany ekspansji. Nie tylko na sprawdzonych, sąsiednich rynkach, ale także poza Europą

dodaje Marek Tomczuk

„Grupa Maflow jest jednym z największych producentów systemów transportu cieczy i gazów dla przemysłu motoryzacyjnego i liderem produkcji przewodów gumowych z własnym laboratorium i centrum R&D we Włoszech. Nasza oferta i technologie cieszą się zaufaniem wszystkich kluczowych producentów segmentu automotive, w związku z tym inwestujemy w rozwój mocy produkcyjnych na tych rynkach, na których operują nasi odbiorcy – mówi Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu Grupy Boryszew. Docelowo nasze plany zakładają uruchomienie dwóch nowych zakładów w Chinach – jeden z nich do produkcji gumy do przewodów klimatyzacyjnych, która ma ruszyć już w 2024 roku, a kolejny – trzeci w tym regionie – do produkcji przewodów na rynek europejski, a być może także lokalny, którego rozruch powinien nastąpić w 2025 roku” – dodaje Wojciech Kowalczyk.
Kredyt inwestycyjny z ubezpieczeniem KUKE zwiększa możliwości finansowania polskich przedsiębiorców. Taka struktura finansowania pozwala polskim firmom, zarówno z sektora MŚP jak również dużym przedsiębiorstwom, finansować inwestycje za granicą, w tym m.in. fuzje i przejęcia innych spółek czy rozbudowę mocy produkcyjnych – jak to jest w przypadku Grupy Boryszew.
„Rynkowe zawirowania i niepewność wynikająca z sytuacji geopolitycznej utrudniają w ostatnich latach funkcjonowanie biznesowi w globalnych łańcuchach dostaw. Polskie firmy udowadniają jednak, że potrafią odnaleźć się w tak trudnym otoczeniu i wykorzystać zmiany do umocnienia rynkowej pozycji. Jednocześnie, mając świadomość różnych ryzyk, coraz częściej korzystają z dostępnych narzędzi, które pozwalają im bezpiecznie się rozwijać i osiągać przewagę nad podmiotami z innych krajów. To kolejna już inwestycja zagraniczna Boryszewa, której finansowanie jest ubezpieczane przez KUKE. Spółka dywersyfikuje działalność i wzmacnia swoją obecność tam, gdzie bije serce branż automotive i e-mobility, co tylko potwierdza jej konkurencyjność. A instrumenty KUKE ułatwiają polskiemu biznesowi rozwój zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych, a także zachęcają banki do jego finansowania” – wskazuje prezes KUKE Janusz Władyczak.
 
Źródło: BGK