KPO: dziś rusza Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast. BGK uruchamia nabór wniosków

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) podpisali dziś umowę na wdrażanie Pożyczki wspierającej zieloną transformację miast. Instrument finansowany jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Skorzystają z niego m.in. jednostki samorządu terytorialnego (JST) i spółki komunalne. Środki można przeznaczyć na przykład na inwestycje w tereny zielone czy termomodernizację i odnawialne źródła energii (OZE). Budżet projektu to 40 mld zł.

 

To są pieniądze na to, żeby nasze małe, średnie i większe miasteczka, a także metropolie wprowadzić w XXI wiek. Żeby stały się one jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców ​

- powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas uroczystości popisania umowy na konferencji prasowej w Poznaniu.

Minister podkreśliła, że wsparcie będzie można wykorzystać na szereg inwestycji.

 

Są to ogromne środki na inwestycje w ocieplenie budynków, oczyszczalnie ścieków, ścieżki rowerowe, parki, miejsca rekreacyjne i na nowoczesną, czystą energię, czyli wszystko to, co powoduje, że miasto jest czyste, przyjazne, zielone, nowoczesne. Pieniądze trafią przede wszystkim do samorządów, ale mogą o nie ubiegać się także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy. Stwarzamy bardzo duże możliwości transformacji w miastach, a także w ich otoczeniu. O wsparcie będą mogły ubiegać się związki gmin, gminy miejsko-wiejskie, które są w tak zwanym funkcjonalnym obszarze miast

– wyjaśniła minister funduszy i polityki regionalnej.

 

Środki z KPO przyczynią się do realizacji misji BGK, którą jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Budżet przeznaczony na Pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast to 8,9 mld euro, czyli ok. 40 mld zł. To środki m.in. na zazielenianie przestrzeni miejskich i transformację energetyczną. Powierzenie realizacji tego instrumentu BGK, świadczy o wiarygodności naszej instytucji jako partnera, który od lat wdraża z sukcesem środki europejskie

 - mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

 

Kto skorzysta i co można sfinansować?

Z pożyczek mogą skorzystać m.in. samorządy, spółki komunalne, podmioty sektora mieszkaniowego (np. spółdzielnie), uczelnie, czy instytucje kultury.
W pierwszym etapie realizacji programu – w najbliższych miesiącach - udzielane będą pożyczki, które nie stanowią pomocy publicznej.
Pożyczka finansować będzie inwestycje, które przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie i KPO. To projekty, które prowadzą do neutralności klimatycznej i redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko.
Z pożyczki można sfinansować m.in. budowę czy rewitalizację parków, przygotowanie terenów zielonych, inwestycje w samorządowe OZE, zeroemisyjny transport publiczny (np. zakup pojazdów, budowa torów tramwajowych), termomodernizację, sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Przykładowy zakres inwestycji możliwych do sfinansowania dostępny jest na stronie internetowej BGK.
Wsparcie dotyczy projektów realizowanych w miastach. Może też objąć inwestycje na terenach należących do miejskiego obszaru funkcjonalnego – chodzi np. o budowę torów tramwajowych łączących miasto z podmiejską miejscowością.

Długoterminowe finansowanie ułatwi spłatę

Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast jest udzielana na okres nawet do 20 lat. Jej oprocentowanie (w zależności od projektu i statusu podmiotu ubiegającego się o środki) wynosi od 0 do 1 proc. W przypadku kiedy inwestycja nie generuje przychodu i oszczędności kosztów, umorzone zostanie 5 proc. kapitału pożyczki. Karencja w spłacie kapitału wynosi do 24 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji.
Pożyczka nie wiąże się z prowizją, ani opłatami za jej udzielenie i obsługę. Może sfinansować do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT), z zastrzeżeniem posiadania zdolności kredytowej do jej spłaty.
Finansowanie może dotyczyć wyłącznie projektów zgodnych z zasadą Do No Significant Harm (DNSH), czyli nieczynienia znaczącej szkody środowisku.

Wnioski przyjmuje BGK

Wnioski o udzielenie pożyczki należy składać elektronicznie do regionalnych oddziałów BGK.
Minimalna wartość wniosku to 2 mln zł, a maksymalna 500 mln zł. Jeden wniosek może obejmować kilka inwestycji, które w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, mogą być finansowane na podstawie odrębnych umów pożyczek.
Ważne terminy:
  • Umowę o pożyczkę można zawrzeć z BGK do 31 sierpnia 2026 r.;
  • Do końca 2027 r. pożyczkobiorcy mają czas na wypłatę środków, czyli muszą spełnić wszystkie wymagania związane z uruchomieniem pożyczki;
  • Realizacja inwestycji musi zakończyć się najpóźniej do 31 grudnia 2030 roku.
Pożyczka może sfinansować także projekty już rozpoczęte, a nawet zakończone, o ile ich realizacji nie rozpoczęto przed 1.02.2020 r.
Nabór wniosków jest otwarty i realizowany w trybie ciągłym do momentu wyczerpana środków.
Szczegóły dot. pożyczki oraz dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku dostępna jest na stronie internetowej BGK.

Krajowy Plan Odbudowy

Uruchomienie Pożyczki wspierającej zieloną transformację miast rozpoczyna realizację KPO w części pożyczkowej.
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to program, który składa się z 55 inwestycji i 55 reform, które wzmocnią polską gospodarkę oraz sprawią, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy. Łączny budżet KPO to 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie pożyczek.
 
Źródło: BGK