Zmiany w Zarządzie BGK

Premier Donald Tusk z dniem 12 kwietnia 2024 r. powołał Mirosława Czekaja na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Funkcję prezesa obejmie z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Na stanowisko pierwszego wiceprezesa Zarządu BGK została także powołana prof. zw. dr hab. Marta Postuła, która zastąpi Pawła Nieradę. Paweł Nierada został odwołany z dniem 11 kwietnia 2024 r. Z bankiem rozstał się również członek zarządu Marek Tomczuk, odwołany z dniem 12 kwietnia.

Mirosław Czekaj, prezes Zarządu BGK

Mirosław Czekaj, prezes Zarządu BGK

Mirosław Czekaj ma bogate, blisko 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi, w tym bankami i instytucjami finansowymi.
W latach 1996-1997 był członkiem Rady Nadzorczej Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie.
W latach 2004-2006 był wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego nadzorującym działalność komercyjną banku, współpracę z klientami komercyjnymi i samorządami a także zarządzanie siecią oddziałów.

Od 2009 do 2016 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego oraz przewodniczącego Komitetu Audytu w tym banku, gdzie nadzorował m.in. proces raportowania finansowego, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zarządzania zgodnością oraz audytu zewnętrznego.

 
Wielokrotnie był przewodniczącym lub członkiem rad nadzorczych, m.in. Miejskich Zakładów Autobusowych, Metra Warszawskiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Od stycznia 2007 do kwietnia 2024 r. Mirosław Czekaj pełnił funkcję skarbnika m.st. Warszawy, gdzie był odpowiedzialny za m.in. gospodarkę i politykę finansową, skonsolidowaną sprawozdawczość ponad 1000 jednostek, podatki i księgowość. Odpowiadał także za zarządzanie długiem, płynnością i ryzykiem finansowym, w tym emisje papierów wartościowych oraz współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, bankami, agencjami ratingowymi i audytorami.
Doktor habilitowany Mirosław Czekaj jest adiunktem w Kolegium Nauki o Przedsiębiorstwie, gdzie specjalizuje się w zagadnieniach naukowych dotyczących w szczególności finansów publicznych, w tym planowania budżetowego oraz sprawozdawczości finansowej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji o tej tematyce w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.
Mirosław Czekaj jest biegłym rewidentem nr 8476.
prof. zw. dr hab. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes Zarządu BGK

prof. zw. dr hab. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes Zarządu BGK

Prof. zw. dr hab. Marta Postuła od 2022 r. była doradcą zarządu ds. zrównoważonego rozwoju w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Wcześniej w tej samej instytucji przez sześć lat była dyrektorem Wydziału Współpracy z Emitentami.
Ma kilkunastoletnie doświadczenie pracy w sektorze publicznym. W latach 1999-2016 pracowała w Ministerstwie Finansów, w którym kierowała departamentami odpowiedzialnymi m.in. za: tworzenie dokumentów strategicznych i koordynację działań związanych z tworzeniem ustawy o finansach publicznych, realizacją polityk społeczno-gospodarczych rządów, ocenę efektywności wydatków publicznych w sektorze publicznym.
Zasiadała w radach nadzorczych, m.in. BGK, PL2012, Intercity oraz SKM. Od 2020 r. jest  kierownikiem Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2023 pełniła funkcję dyrektora Centrum Przedsiębiorczości UW.
Od 2020 r. jest profesorem zwyczajnym nauk społecznych, który to tytuł otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów, jak również doktorem nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Jest autorką wielu publikacji książkowych i artykułów z dziedziny finansów, w szczególności z obszaru finansów publicznych i finansów inwestycyjnych.
Odwołania z Zarządu BGK
Ze stanowiska pierwszego wiceprezesa BGK z dniem 11 kwietnia został odwołany Paweł Nierada. Nadzorował obszar rynków, finansów i rozwoju technologicznego.
Z bankiem rozstał się także członek zarządu Marek Tomczuk, odwołany z dniem 12 kwietnia. Nadzorował obszar relacji, operacji i rozliczeń.
 
Źródło: BGK