Dotacje

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały dwie umowy dot. finansowania w programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. BGK będzie zarządzał środkami, które trafią m.in. do przedsiębiorstw i samorządów na rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) i gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).  

Rozwój OZE

Ponad 306 mln zł (z czego 214 mln zł to środki UE) trafi na pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii. Finansowanie będzie udzielane zarówno na warunkach preferencyjnych i rynkowych, w części pożyczek będzie możliwe także umorzenie części kapitału. Odbiorcy finansowania będą mogli przeznaczyć je na budowę i rozbudowę instalacji OZE wytwarzających energię elektryczną, a także energię cieplną i chłód. Finansowanie obejmie też magazyny energii związane z nowopowstałym lub zmodernizowanym źródłem odnawialnej energii oraz przyłączenie OZE do sieci.

Z oferty będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST), jednostki organizacyjne JST, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty energetyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz uczelnie.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

Druga z umów podpisanych przez BGK i Wielkopolski Urząd Marszałkowski dotyczy pożyczek wspierających transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. Finansowanie będzie można przeznaczyć na inwestycje, których celem będzie ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, m.in. poprzez: zmianę procesów produkcyjnych, efektywne wykorzystanie zasobów w przedsiębiorstwach, a także rozwiązania technologiczne, które ograniczą zużycie materiałów w procesach produkcyjnych. Chodzi o projekty, których celem będzie zmniejszenie wykorzystania surowców lub zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Z pożyczek będą mogły skorzystać duże przedsiębiorstwa, MŚP, przedsiębiorstwa mid-caps oraz small mid-caps, jednostki organizacyjne JST, które posiadają osobowość prawną, a także podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

Finansowanie będzie udzielane zarówno na warunkach preferencyjnych i rynkowych, w części pożyczek będzie możliwe także umorzenie części kapitału.

Budżet na pożyczki GOZ wyniesie ponad 183 mln zł, z czego ponad 128 mln to środki UE.

Kiedy środki będą dostępne?

Teraz BGK w przetargach wybierze partnerów finansujących, którzy będą udzielali pożyczek na terenie województwa Wielkopolskiego. Pożyczki będą dostępne najprawdopodobniej w czwartym kwartale tego roku.

Więcej informacji na stronie internetowej BGK.

Źródło: BGK

Finansovo.pl

Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach.

Najnowsze informacje z zakresu finansów osobistych, finansów firmowych, dostępnych promocji, aktualnych dotacji, możliwości lokowania środków, podatków, ubezpieczeń, publikowanych raportów.

Napisz do nas: finansovo@finansovo.pl

Reklama

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.