Dotacje

Zwiększenie limitu pomocy de minimis i nowe zasady udzielania wsparcia gwarancyjnego

Zwiększenie limitu pomocy de minimis i nowe zasady udzielania wsparcia gwarancyjnego

BGK wprowadza do oferty gwarancji dla przedsiębiorców ważne zmiany, m.in. zwiększa limit pomocy de minimis do 300 tys. euro i rozszerza grono odbiorców o firmy transportowe. Modyfikacje wynikają z dostosowania do nowych zasad wprowadzonych przez Komisję Europejską.

Od początku maja 2024 r. przedsiębiorca, który zabezpiecza gwarancją BGK swój kredyt, leasing lub pożyczkę leasingową może korzystać z pomocy de minimis na jeszcze lepszych zasadach. Zmiana dotyczy: gwarancji de minimis, Biznesmax Plus z dotacjami, Ekomax, gwarancji dla sektora rolnego oraz gwarancji dla transakcji leasingowych.

W porównaniu do poprzednich warunków obecnie obowiązuje:

  • zwiększona do kwoty 300 tys. euro całkowita kwota pomocy de minimis przyznawanej jednemu przedsiębiorcy,
  • nowy okres brany pod uwagę przy określaniu wykorzystania limitu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę tj. 3 lata, zamiast 3 lat podatkowych,
  • zrównanie limitu pomocy de minimis przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w drogowym transporcie towarów z pozostałymi rodzajami działalności,
  • możliwość korzystania z pomocy de minimis w przypadku nabycia środka transportu przez przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową w drogowym transporcie towarów,
  • dopuszczenie do korzystania z pomocy de minimis przedsiębiorców z sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury.

Programy gwarancyjne BGK umożliwiają wsparcie w finansowaniu przedsiębiorców już od ponad 10 lat. Szczególnie w czasach kryzysu wywołanego pandemią czy wojną w Ukrainie były one bardzo intensywnie wykorzystywane. Duże zainteresowanie w tym czasie doprowadziło do wykorzystania dostępnego limitu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę. W związku z tym firmy miały mocno ograniczone możliwości otrzymania tego typu wsparcia. Gdy tylko Komisja Europejska wydała odpowiednie rozporządzenie, rozpoczęliśmy prace nad jak najszybszym dostosowaniem warunków naszych gwarancji do nowych zasad. Skupiliśmy się na sprawnym wprowadzeniu tych zmian wiedząc, że są one bardzo korzystne dla przedsiębiorców i pozwalają na wykorzystanie wsparcia gwarancyjnego i dotacyjnego w szerszym zakresie niż dotychczas – mówi Piotr Natkański, dyrektor Biura Rozwoju i Relacji Biznesowych w BGK.

Dzięki tym zmianom możliwe jest bardziej efektywne wykorzystanie gwarancji BGK do zabezpieczenia finansowania udzielanego przedsiębiorcom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Modyfikacje pozwalają również na korzystanie z dotacji na spłatę kapitału kredytu lub odsetek, które przedsiębiorca może otrzymać, gdy korzysta z wybranych gwarancji BGK jako zabezpieczenia spłaty kredytu (np. Biznesmax Plus z dotacjami).

Więcej informacji o gwarancjach i dotacjach do odsetek i kapitału kredytu znajduje się stronie internetowej banku.

 DEPESZA AUDIO - Piotr Natkański, dyrektor Biura Rozwoju i Relacji Biznesowych w Departamencie Gwarancji i Poręczeń BGK - o wwiększeniu limitu pomocy de minimis i nowych zasadach udzielania wsparcia gwarancyjnego (MP3, 1,28 MB)

Źródło: BGK

Finansovo.pl

Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach.

Najnowsze informacje z zakresu finansów osobistych, finansów firmowych, dostępnych promocji, aktualnych dotacji, możliwości lokowania środków, podatków, ubezpieczeń, publikowanych raportów.

Napisz do nas: finansovo@finansovo.pl

Reklama

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.