Kompedium - D

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż 0-9

 

Debet - ujemne saldo na rachunku bankowym

Deminimis - rodzaj pomocy publicznej o niewielkiej skali udzielanej przez państwo nie wymagające notyfikacji Komisji Europejskiej

Denominacja - zastąpienie dotychczas obowiązującej waluty w kraju walutą nową najczęściej ze względu na rosnącą inflancję

Derywat - transakcja (instrument) nie będący papierem wartościowymi którego wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego

Dewaluacja waluty - celowe, administracyjne obniżenie kursu waluty narodowej wobec innych walut przeprowadzona najczęściej przez bank centralny danego kraju

Dewizy - środki płatnicze wystawione w walutach obych

DJF - jednostka monetarna w Dżibuti (Frank dżibutyjski, 1 DJF = 100 centymów)

DKK - jednostka monetarna w Danii (Korona duńska, 1 DKK = 100 øre)

Dłużnik faktoringowy - kontrahent faktoranta na rzecz którego faktorant sprzedaje produkt / wykonuje usługę (nie jest stroną umowy faktoringowej, ale jest jej uczestnikiem)

DOP - jednostka monetarna w Dominikanie (Peso dominikańskie, 1 DOP = 100 centavos)

Dyskonto weksli - zakup weksla przed upływem jego wymagalności którego cena pomniejszona zostaje o kwotę odsetek dyskontowych

DZD - jednostka monetarna w Algierii (Dinar algierski, 1 DZD = 100 centymów)