Kompedium - E

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż 0-9

 

EBC - Europejski Bank Centralny - bank centralny strefy euro którego celem jest dbanie o stabilność cen w strefie a także chronienie siły nabywczej wspólnej waluty

EBI - Europejski Bank Inwestycyjny - bank którego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE. Udziela i gwarantuje kredyty podmiotom prywatnym i publicznym w celu równomiernego wzrostu gospodarki państw Unii.

EFI - Europejski Fundusz Inwestycyjny, fundusz z siedzibą w Luksemburgu którego zadaniem jest wsparcie przedsiębiorstw poprzez udzielanie gwarancji i instrumenty rynku kapitałowego

EGP - jednostka monetarna w Egipcie (Funt egipski, 1 EGP = 100 piastrów = 1000 milimów)

Elixir - system rozliczeń pieniężnych w walucie polskiej na podstawie którego następuje realizacji przelewów a także poleceń zapłaty w walucie PLN wykorzystując trzy sejse rozliczniowe. System zarządzany jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową

ERN - jednostka monetarna w Erytrei (Nakfa, 1 ERN = 100 centów)

Esma - European Securities and Markets Authority, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, organ Unii Europejskiej którego celem jest dbanie o stabilność systemu finansowego UE, ochrona praw inwestorów i nadzór nad instytucjami finansowymi

EUR - jednostka monetarna w Strefie Euro (Euro, 1 EUR = 100 centów)

Euribor - referecyjna stopa oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym krajów strefy euro