Kompedium - F

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż 0-9

 

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act, jest regulacją nałożoną przez USA na mocy której banki, skoki muszą informować amerykański urząd skarbowy o klientach którzy są rezydentami w USA. Dla klientów wiąże się to z koniecznością uzupełnienia oświadczenia FATCA które stwierdza czy klient jest rezydentem w innych krajach podatkowych.

FJD - jednostka monetarna na Fidżi (Dolar Fidżi, 1 FJD = 100 centów)

FKP - jednostka monetarna na Falklandach (Funt falklandzki, 1 FKP = 100 pensów)

FMCG - z ang. skrót od Fast-Moving Consumer Goods oznaczający produkty szybkozbywalne tj. produkty kupowane na co dzień (artykuły spożywcze, kosmetyki itp.)

FOZZ - Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, fundusz powołany pod koniec lat 80 którego celem była spłata zobowiązań zagranicznych kraju. W rzeczywistości dług skupowany był przez firmy podstawione po cenach zaniżonych na rynku wtórnym co doprowadziło do tzw. afery FOZZ i defraudacji środków publicznych o ogromnej wartości

Faktor - strona umowy faktoringowej, podmiot (zazwyczaj bank lub instytucja finansowa) która wypłaca zaliczkę (zazwyczaj 80-90% faktury) niezwłocznie po przesłaniu dyspozycji od faktoranta

Faktorant - strona umowy faktoringowej, sprzedawca usług/produktów który za wykonaną usługę / sprzedany towar wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności

Faktoring - usługa polegająca na finansowaniu wystawionych przez firmę (faktoranta) faktur z odroczonym terminem płatności (wykupie wierzytelności). 

Faktoring bez regresu - rodzaj faktoringu w którym to faktorant odpowiedzialny jest za ryzyko niewypłacalności swoich dłużników. W przypadku braku zapłaty po okresie regresu (tolerowanym okresie opóźnień) faktorant zobligowany jest do zwrotu zaliczki oraz naliczonych opłat (odsetek, prowizji) na rzecz faktora. Następnie faktorant egzekwuje otrzymanie należności we własnym zakresie.

Faktoring eksportowy - rodzaj faktoringu w którym całość odbiorców stanowią podmioty zagraniczne. Weryfikacja podmiotów zagranicznych pod względem wypłacalności jest trudniejsza aniżeli podmiotów krajowych. Stąd też banki przy włączaniu do umowy odbiorców zagranicznych zazwyczaj wymagają objęcia ich ubezpieczeniem. Ten rodzaj jest droższy od faktoringu krajowego ze względu m.in. na koszty związane z ubezpieczeniem.

Faktoring krajowy - rodzaj faktoringu w którym całość odbiorców stanowią odbiorcy krajowi. W przypadku tych odbiorców przy dobrej ocenie banki zazwyczaj nie wymagają ubezpieczenia co powoduje iż faktoring krajowy jest tańszy od faktoringu eksportowego. Należy tutaj odróżnić portfel odbiorców od waluty limitu faktoringowego. Możliwa jest więc sytuacja, iż faktoringiem z regresem objęci są odbiorcy krajowi a zaliczki wypłacone są w walucie obcej (np. EUR) gdyż taka jest waluta rozliczeń między odbiorcami krajowymi.

Faktoring mieszany - rodzaj faktoringu będący połączeniem faktoringu krajowego i eksportowego. Wiąże się z koniecznością ubezpieczenia choćby części portfela stanowiącego odbiorców zagranicznych.

Faktoring niepełny - rodzaj faktoringu w którym to faktorant odpowiedzialny jest za ryzyko niewypłacalności swoich dłużników. W przypadku braku zapłaty po okresie regresu (tolerowanym okresie opóźnień) faktorant zobligowany jest do zwrotu zaliczki oraz naliczonych opłat (odsetek, prowizji) na rzecz faktora. Następnie faktorant egzekwuje otrzymanie należności we własnym zakresie.

Faktoring odwrotny - rodzaj faktoringu który dotyczy finansowania faktur wystawionych przez dostawców. Polega on na wykupie przez faktora wierzytelności które powstały z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

Faktoring pełny - rodzaj faktoringu w którym ryzyko niewypłacalności kontrahenta przejmuje faktor. Ten rodzaj faktoringu wiąże się z koniecznością ubezpieczenia portfela odbiorców oraz zapłaceniem stosownej dodatkowej opłaty za ubezpieczenie. Faktorant w tym przypadku pozbawiony jest ryzyka niewypłacalności swoich odbiorców. 

Faktoring z regresem - faktoring niepełny czyli rodzaj faktoringu w którym to faktorant odpowiedzialny jest za ryzyko niewypłacalności swoich dłużników. W przypadku braku zapłaty po okresie regresu (tolerowanym okresie opóźnień) faktorant zobligowany jest do zwrotu zaliczki oraz naliczonych opłat (odsetek, prowizji) na rzecz faktora. Następnie faktorant egzekwuje otrzymanie należności we własnym zakresie.

Fundusz gwarancyjny - wartość faktury (ok. 10-20%) która nie jest sfinansowana przez faktora. Trafia ona na rachunek faktoranta w momencie spłaty zobowiązania przez dłużnika

Fundusz poręczeniowy Polfund - Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., fundusz poręczeniowy współpracujący z wieloma instytucjami finansowymi który jest poręczycielem kredytów udzielanych przez te instytucje dla swoich klientów