Kompedium - O

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż 0-9

 

Obligacje - rodzaj dłużnych papierów wartościowych w których emitent zobowiązuje się do zapłaty należnego świadczenia inwestorowi po określonym okresie tzw. okresie wykupu

Obligacje skarbowe - obligacje skarbowe których emitentem jest Skarb Państwa

Odwrotny PIN - zwany również PINem bezpieczeństwa, jest funkcjonalnością (nie wprowadzoną dotychczas w Polsce) która umożliwiałaby po wpisaniu PIN w odwrotnej kolejności niż poprawna zawiadomienie policji w celu zawiadomienia o próbie popełnienia przestępstwa (celowe działanie mające na celu zawiadomienie stosownych organów o próbie kradzieży)

Okres regresu - tolerowany przez bank (faktora) w umowie faktoringowej okres opóźnienia w spłacie który w większości przypadków wynosi maksymalnie 30 dni

OMR - jednostka monetarna w Omanie (Rial omański, 1 OMR = 1000 baisa)

Opcje egzotyczne - opcje o rozbudowanej strukturze, w których wypłata zależna jest nie tylko od wartości indeksu (kursu) a również innych czynników (średnich cen w danych okresach, różnic między danymi parami walutowymi itp.)

Opcje walutowe - zwane także potocznie kontraktami opcyjnymi są rodzajem umowy które dają nabywcy opcji prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży określonej ilości waluty w określonym terminie w przyszłości lub też w określonym czasie w przyszłości. Z tytułu uzyskania przez nabywcę prawa do zakupu określonej ilości waluty w określonym czasie, nabywca musi zapłacić sprzedającemu opcję określoną kwotę premii

Osoba fizyczna - w odniesieniu prawnym określenie człowieka (zdefiniowane w prawie cywilnym) posiadającego możliwość bycia uczestnikiem stosunków prawnych

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - jedna z najprostszych form prowadzenia działalności w której osoba fizyczna prowadzi przedsiębiorstwo we własnym imieniu (jest jednocześnie jedynym właścicielem przedsiębiorstwa)

Osoba prawna - w odniesieniu prawnym ogół ludzi i środków materialnych posiadających osobność prawną, której zadaniem jest realizacja określonych celów w postaci określonej jednostki (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnia, stowarzyszenie, kościół)

oszustwo nigeryjskie - rodzaj oszustwa w którym oszust wysyła maila z prośbą o wsparcie finansowe w celu otrzymania dużej sumy środków którą obiecuje (bez żadnego pokrycia) podzielić się z adresatem wiadomości. Stosuje w tym celu zazwyczaj historie związane z koniecznością pozyskania środków na pomoc prawną, założenie firmy, koszty przygotowania stosownych dokumentów etc.

Oświadczenie FATCA - oświadczenie do którego uzupełnienia zobligowani są klienci banków i skoków w związku z wejściem w życie amerykańskiej regulacji. Na jej mocy klient zobligowany jest do uzupełnienia oświadczenia FATCA które stwierdza czy klient jest rezydentem w innych krajach podatkowych (w tym USA)

OUR opcja kosztowa - opcja kosztowa realizacji przelewu zagranicznego, w której całość kosztów ponosi zleceniodawca