Polecamy

Co może zrobić przedsiębiorca, jeśli nie otrzyma płatności za fakturę w umówionej walucie?

Otwarta pozycja walutowa po stronie klienta, której fizyczne rozliczenie nie jest możliwe, nie musi stać się problemem, a co więcej - stwarza możliwość wygenerowania realnego zysku. Taką szansę daje fintech. A konkretnie jeden kantor internetowy na rynku. Jak to się robi?


Jeżeli celem przedsiębiorcy zawierającego umowę jest zagwarantowanie, że zapłata nastąpi w walucie obcej, to samo zapisanie ceny w walucie obcej nie jest wystarczające. Przedsiębiorca powinien wprowadzić zapisy, z których wynika, że zapłata również nastąpi w walucie obcej. Oznacza to, że gdy właściciel firmy nie otrzyma płatności za fakturę w umówionej walucie, to wystawia się na zwiększone ryzyko kursowe. Czy można ten problem przekuć w zysk?


- Tam, gdzie coś wydaje się niemożliwe, potrzebne jest innowacyjne podejście do problemu. TMS Kantor Premium wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów borykających się z problemami płynnościowymi i jako jedyny kantor internetowy na rynku oferuje funkcjonalności, które stanowią zabezpieczenie przed ewentualnym brakiem otrzymania płatności w walucie po stronie klienta, koniecznej do rozliczenia transakcji. Możliwe jest to m.in. dzięki najbardziej zautomatyzowanej platformie walutowej na rynku, która jest w pełni dopasowana do elastycznych potrzeb naszych klientów. Realizuje ona bowiem koncepcję otwartej bankowości (ang. open banking). Integracja przy użyciu protokołu API umożliwia nam błyskawiczną komunikację pomiędzy naszymi usługami, a bankiem, co umożliwia m.in. przesunięcie daty rozliczenia (tzw. SPOT+) zaraz po zawarciu transakcji w ciągu kilku sekund. Stwarzamy zatem możliwości nie tylko wymiany waluty po najlepszych dostępnych kursach, ale pośrednio także do zarządzania swoją pozycją walutową uzależnioną od przyszłych terminów płatności w danych walutach – tłumaczy Tomasz Stosio, Dyrektor Departamentu Płatności i Wymiany Walut w TMS Brokers.


Jak to działa?


Kodeks cywilny mówi o tym, że jeśli w umowie ustalono wartość świadczenia w walucie obcej, ale nie poczyniono uzgodnień co do waluty, w jakiej zapłata powinna nastąpić, to dłużnik będzie miał prawo wyboru. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia.


- W TMS Kantor Premium klient ma możliwość rozliczenia zawartej transakcji netto w oparciu o aktualną cenę rynkową bez wpłaty pełnej kwoty wynikającej z rozliczenia transakcji z TMS Brokers. Jeśli przedsiębiorca nie posiada środków koniecznych do zlecenia płatności, ma możliwość zawarcia transakcji przeciwstawnej do otwartej pozycji walutowej, czego wynikiem będzie rozliczenie na podstawie wyłącznie powstałej różnicy netto w walucie niebazowej. Zawarte wcześniej transakcje ulegają wówczas zamknięciu, a ewentualny zysk z tytułu rozliczenia netto zostanie przelany przez TMS Brokers na wskazany rachunek klienta jeszcze tego samego dnia – tłumaczy Tomasz Stosio.


Przesunięcie daty rozliczenia (SPOT +)


Alternatywą do rozliczeń netto, która umożliwia utrzymanie otwartej pozycji walutowej jest przesuniecie daty rozliczenia. W przypadku, gdy przedsiębiorca wie, że środki za płatności w walucie finalnie trafią na jego rachunek bankowy ale z opóźnieniem, może skorzystać z dodatkowego czasu na zlecenie przelewu.


- Rozliczenie SPOT+ to całkowicie bezpłatna usługa kierowana do osób i firm, których celem jest rozliczenie transakcji walutowej w dacie dalszej niż SPOT (2 dni robocze). W przypadku braku możliwości wpłaty środków pod rozliczenie danej transakcji w terminie, klient otrzymuje dodatkowe 2 dni robocze na zlecenie przelewu do TMS Brokers po zabezpieczonym wcześniej kursie Transakcji - tłumaczy Stosio i podaje przykład: jeśli przedsiębiorca zawarł transakcję sprzedaży 15 000 EUR po 4,4230, a wciąż nie posiada środków do jej rozliczenia i nie ma gwarancji, że w ciągu najbliższych 2 dni je otrzyma, może skorzystać z rozliczenia SPOT+. W ciągu 2 dni roboczych powinien zawrzeć nową, przeciwną transakcję, czyli kupna 15 000 EUR. Klient zakupił EUR po cenie 4,4150, więc różnica kursowa wyniosła 80 p. W tym momencie obie transakcje są rozliczone, a różnica kursowa 80 p., czyli 120 zł przelana na wskazane przez klienta konto bankowe jeszcze tego samego dnia.