Polecamy

Baza kodów MCC 8000-8999

Kod MCC (Merchant Category Code) jest kodem identyfikującym rodzaj prowadzonej przez dostawcę działalności w danym punkcie handlowo-usługowym .
Kod jest czterocyfrowy i nadawany zostaje przez organizacje płatnicze (MasterCard, Visa, American Express) w momencie instalacji terminala w danym punkcie.
Warto podkreślić, iż to na dostawcy produktów/usług spoczywa określenie kodu MCC w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Kod ten może określać branżę w jakiej działa klient (najczęściej), ale również konkretny rodzaj transakcji lub nawet samą firmą jako dostawcę usług.

Kody MCC poza funkcją informacyjną zastosowanie mają przy rozliczaniu promocji bankowych. W wielu przypadkach banki oferują promocje w postaci zwrotów kosztów za dany rodzaj transakcji (moneyback). Ponadto kody MCC służą również profilowaniu klientów i badaniu ich tendencji zakupowych.

 

Baza kodów MCC 8000-8999

 

8011 Lekarze
8021 Lekarze dentyści
8031 Osteopaci
8041 Kręgarze
8042 Optycy
8043 Optycy, sklepy z okularami
8049 Pedicurzyści
8050 Pielęgniarstwo i opieka osobista
8062 Szpitale
8071 Laboratoria medyczne
8099 Usługi medyczne i praktyki lekarskie
8111 Usługi prawnicze, adwokackie
8211 Szkoły podstawowe i gimnazja
8220 Uczelnie, uniwersytety i szkoły doskonalenia zawodowego
8241 Szkoły korespondencyjne
8244 Szkoły biznesu
8249 Szkoły policealne i szkoły zawodowe
8299 Szkoły i usługi oświatowe
8351 Usługi opieki nad dziećmi
8398 Organizacje charytatywne i społeczne
8641 Stowarzyszeń społecznych
8651 Organizacje polityczne
8661 Organizacje religijne
8675 Stowarzyszenia samochodowe
8699 Inne organizacje członkowskie
8734 Laboratoria badawczych (niemedyczne)
8911 Usługi architektoniczno – inżynieryjne i pomiarowe
8931 Usługi księgowe
8999 Wolne zawodów

 

Finansovo.pl