Inkaso dokumentowe

Inkaso dokumentoweInkaso dokumentowe

Inkaso dokumentowe jest formą płatności (warunkową) stosowną zazwyczaj w handlu zagranicznym. Przedmiotem płatności są dokumenty handlowe potwierdzające dostawę / wysyłkę towarów (jak na przykład konosamenty, listy przewozowe, faktury, ubezpieczenia, certyfikaty jakości, świadectwa pochodzenia etc.). Podobnie jak w przypadku gwarancji bankowych, rolą inkasa jest zabezpieczenie interesów obu stron (sprzedawcy i nabywcy) w handlu międzynarodowym.

Zasada działania inkasa

Schemat zabezpieczenia dostawy towarów wykorzystując inkaso dokumentowe przedstawia się następująco:

1. Eksporter (podawca inkasa) po wytworzeniu towaru dostarcza je do przewoźnika (morskiego, lądowego) jednocześnie kompletując wymagane dokumenty przewozowe (faktury, ubezpieczenia a także certyfikaty potwierdzające ilość towaru i potwierdzenie przyjęcia przez przewoźnika).

2. Skompletowane dokumenty eksporter dostarcza do swojego banku składając jednocześnie zlecenie inkasa określające warunki odbioru przez importera.

3. Bank eksportera komplet dokumentów przesyła do banku importera.

4. Bank importera informuje płatnika o otrzymaniu zlecenia inkasa. Importer po weryfikacji dokumentów dokonuje płatności.

5. Po dokonaniu płatności we wskazanej kwocie bank importera wydaje komplet dokumentów importerowi.

6. Bank płatnika przekazuje środki do banku podawcy.

7. Bank podawcy przekazuje należną kwotę na rachunek sprzedawcy produktów (eksportera).

Inkaso dokumentowe
 

 

 

Inkaso jednym z najbardziej popularnych rozliczeń w handlu międzynarodowym. Uczestnikami inkasa dokumentowego są 4 podmioty: eksporter, bank eksportera, importer oraz bank importera. Ryzyka jakie niesie za sobą inkaso dokumentowe są następujące:

  • ryzyko eksportera - wynika z faktu iż importer nie ma obowiązku zapłaty i odbioru dokumentów przewozowych w przypadku gdy dokumenty przewozowe nie są zgodne z zamówieniem
  • ryzyko importera - wynika z faktu iż importer dokonując płatności nie ma wglądu w kupowany towar - nie zna i nie widzi jego cech jakościowych