Kredyt stockowy

Kredyt stockowyKredyt stockowy

Kredyt ten przeznaczony jest do dystrybutorów różnego rodzaju sprzętu, urządzeń, towarów jak również dealerów samochodowych. Kredyt stockowy (z angielskiego stock credit, stock financing) polega na sfinansowaniu zakupu środków trwałych od producenta bez angażowania środków własnych. Nazwa kredyt stockowy wynika z rodzaju przedmiotu celu finansowania - jest nim stock magazynowy czyli środki trwałe przeznaczone do przyszłej sprzedaży znajdujące się na magazynie. Po zaciągnięciu kredytu stockowego klient płaci jedynie odsetki, spłata kapitału następuje po otrzymaniu zapłaty od odbiorcy. Finansowanie udzielane jest zazwyczaj na okres od 1 do 2 lat. Zabezpieczeniem finansowania jest cesja należności od przyszłego odbiorcy sprzętu lub warunkowe przewłaszczenie środka trwałego. Kredytodawca unika w większości przypadków stosowania zastawu rejestrowego ze względu na konieczność szybkiego przekazania środka trwałego do odbiorcy w przypadku sprzedaży sprzętu przez kredytobiorcę. Klient nabywający przedmiot oczekuje po zakupie szybkiego odbioru a to w przypadku konieczności zwolnienia zastawu rejestrowego bywa czasochłonne.