Leasing operacyjny

Czym jest leasing wyjaśniono w niniejszej publikacji.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny jest najpopularniejszym rodzajem leasingu. Przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy który wcześniej nabył go od dostawcy w celu przekazania w użytkowanie leasingobiorcy. Z tego powodu, przedmiot leasingu zaliczany jest do środków trwałych leasingodawcy i to leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od posiadanego przedmiotu. Natomiast płacone przez leasingobiorcę raty leasingowe podobnie jak wpłata wstępna stanowi koszt uzyskania przychodów leasingobiorcy. Z tego powodu leasing operacyjny wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa jako tarcza podatkowa. Pod względem podatkowym leasing operacyjny podobnie jak faktoring traktowany jest jako usługa i podlega opodatkowaniu. Podatek VAT każdorazowo doliczany jest do raty leasingowej i polega odliczeniu przez leasingobiorcę. Leasing operacyjny tak jak leasing finansowy zawiera możliwość nabycia środka trwałego po zakończeniu okresu użytkowania (wykup).

 

Zobacz również: