Leasing finansowy

Czym jest leasing wyjaśniono w niniejszej publikacji.

Leasing finansowy

W leasingu finansowym przedmiot leasingu bilansowo jest własnością leasingobiorcy, podlega więc uwzględnieniu na bilansie leasingobiorcy zaliczając się do jego majątku trwałego. W związku z tym leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych co niesie za sobą szereg korzyści podatkowych. Rata leasingowa przypomina ratę przy kredycie gdzie następuje podział na część kapitałową oraz część odsetkową. Kosztem uzyskania przychodu jest więc wyłącznie część odsetkowa. Pod względem podatkowym leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towarów i podlega jednorazowemu opodatkowaniu z góry za cały okres finansowania. Leasingobiorca więc zobligowany jest do zapłaty pełnego podatku niezwłocznie po podpisaniu umowy leasingu. Leasing finansowy tak jak leasing operacyjny zawiera możliwość nabycia środka trwałego po zakończeniu okresu użytkowania (wykup).


Zobacz również: