Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa powstała na potrzeby klientów korzystających z usług leasingu którzy jednocześnie już na początku umowy muszą być posiadaczem użytkowanego sprzętu. Ta konieczność wynika najczęściej z chęci uzyskania różnego rodzaju dofinansowania do nabywanych środków trwałych. Pożyczka leasingowa obejmuje zazwyczaj finansowanie różnego rodzaju sprzętu, maszyn i urządzeń. Ponieważ w przypadku ubiega się o dofinansowanie na zakup maszyn/urządzeń wnioskodawca musi być właścicielem środka trwałego stąd leasing operacyjny i leasing finansowy nie spełniają swej roli w tym przypadku.
Pożyczka hipoteczna jest swojego rodzaju połączeniem leasingu i kredytu. Pożyczka leasingowa umożliwia uzyskanie dłuższego okresu spłaty aniżeli w przypadku tradycyjnego leasingu, klient ma ponadto możliwość wynegocjowania niższego niż standardowo poziomu wkładu własnego (wpłaty początkowej).
Jak napisano wcześniej, podmiot zaciągający pożyczkę leasingową jest właścicielem finansowanego przedmiotu od samego początku trwania umowy. Analogicznie jak w przypadku kredytu, dokonuje on odpisów amortyzacyjnych które stanowią koszty uzyskania przychodu. Podobnie sytuacja wygląda z ratą odsetkową i należnymi prowizjami które zaliczane są również w koszty (finansowe) uzyskania przychodu pomniejszając należy do zapłaty podatek.
Pożyczka leasingowa w szczególności polecana jest przedsiębiorcom nie będącymi podatnikami VAT - jak na przykład lekarze czy rolnicy.
Co również istotne w przypadku sezonowości branży (jaka występuje na przykład w branży rolniczej) - pożyczka leasingowa zazwyczaj umożliwia dobranie indywidualnego harmonogramu płatności (spłaty rat kapitałowo-odsetkowych).

Zobacz także: