Swap walutowy

Swap walutowyTransakcja SWAP

Transakcja SWAP (Currency Swap, FX Swap, zwrotna wymiana walutowa), aby najłatwiej ją zobrazować - jest połączeniem transakcji spot oraz transakcji forward. Transakcja polega więc na zakupie / sprzedaży waluty teraz i jej odkupie / odsprzedaży po określonym czasie. Transakcja ta ma szczególne zastosowanie w następującym przypadku:

Firma (eksporter) otrzymała właśnie wpływ na konto za sprzedaż towaru w wysokości 50.000 EUR.
Firma ta za 20 dni będzie musiała zapłacić ratę kredytu w EUR w wysokości 40.000 EUR ale dzisiaj potrzebuje 100.000 PLN celem zapłaty wynagrodzeń pracowniczych.
Obecny kurs sprzedaży EUR kształtuje się na poziomie 4,00.

Idealnym rozwiązaniem jest właśnie transakcja swapowa która może przedstawiać się następująco:

- transakcja spot wymiany EUR na równowartość 100.000 PLN ( sprzedane zostaje 25.000 EUR za co klient otrzymuje 100.000 PLN)
- klient ma do dyspozycji więc 100.000 PLN (na zapłatę wynagrodzeń) oraz 25.000 EUR przy czym za 20 dni klient będzie musiał ratę w wysokości 40.000 EUR
- ponieważ klient nie ma wystarczającej kwoty EUR na przyszłą zapłatę raty umawia się z bankiem już dzisiaj na zwrotną wymianę zakupu (odkupu) 25.000 EUR na termin za 20 dni
- klient zawiera z bankiem transakcję umawiają się na zakup (odkup) 25.000 EUR po kursie 4,0037 (do kursu spot 4,0000 doliczone zostają 37 punkty terminowe).

Swap walutowy

Transakcję SWAP można skrócić podobnie jak transakcję forward - jest to w istocie przecież złożenie dokonanej transakcji spot i trwającej transakcji forward. Podobnie jak w przypadku transakcji forward, skrócenie polega na zawarciu transakcji przeciwnej.
Z perspektywy klienta Swap walutowy jest alternatywą do kredytu obrotowego. Firma posiadająca EUR a potrzebująca środków w PLN zamiast zaciągać kredyt w PLN może wykorzystać mechanizm swap. Dokonuje wymiany spotowej EUR na PLN i jednocześnie obliguje się do zwrotnej wymiany PLN na EUR po danym okresie czasu.

Zobacz również: