Karta kredytowa

Karta kredytowa

Karta kredytowa jest rodzajem karty płatniczej z nadanym przez bank limitem kredytowym.Karta kredytowa
Od karty debetowej (powiązanej z kontem osobistym) różni ją specjalnie utworzony rachunek kredytowy.
Karta ta więc jest powiązana z rachunkiem kredytowym, nie osobistym.
Klient korzystając z karty ma możliwość zakupów towarów, usług wykorzystując ją aż do wysokości nadanego limitu kredytowego.

Okres bezodsetkowy

Cechą charakterystyczną kart kredytowych jest tak zwany okres bezodsetkowy (zwany także okresem prolongaty oraz grace period).
Okres ten zazwyczaj wynosi od 50 do 60 dni (w zależności od propozycji banku udzielającego).
Co najważniejsze dla klienta, użytkowanie karty w tym okresie (pod pewnymi prostymi warunkami) nie kosztuje nas nic.
Klient korzystając z karty bezgotówkowo (czyli nie dokonując wypłat z bankomatów oraz przelewów z karty) otrzymuje defacto kredyt bez jakichkolwiek opłat.
Warunkiem braku pobrania kosztów (odsetek) za użytkowanie karty jest jej całkowita spłata na koniec okresu odsetkowego, a także jak wspomniano - nie dokonywanie wypłat z bankomatu i przelewu z karty.
Jeżeli klient w czasie okresu bezodsetkowego dokona wypłaty z bankomatu lub przeleje środki z karty, bank pobierze za te transakcje prowizje zgodne z tabelą opłat i prowizji. Ponadto, może także pobrać odsetki za korzystanie z karty w okresie bezodsetkowym.
Powyższe warunki są bardzo istotne bowiem właściwie użytkowana karta jest całkowicie bezpłatna, a w przypadku braku spełnienia warunku staje się kredytem oprocentowanym na kilkanaście procent.

Okres bezodsetkowy dzielmy na dwa okresy:

- cykl rozliczeniowy - jest to okres w którym użytkownik może w pełni korzystać z karty, dokonywać transakcji do wysokości nadanego wcześniej przez bank limitu. Cykl rozliczeniowy trwa przeważnie około 30 dni. Zakończenie cyklu rozliczeniowego powoduje otrzymanie przez użytkownika wyciągu z karty. Zawarte jest tam zestawienie wszystkich zrealizowanych transakcji, całkowita kwota do spłaty karty, tak zwana wymagana kwota minimalna do spłaty a także ostateczny termin spłaty.


- okres spłaty - jest to okres w którym klient nie może już dokonywać transakcji kartą a w którym musi dokonać spłaty całkowitej lub minimalnej karty. Ostatni dzień okresu spłaty jest więc granicznym dniem (zwanym terminem spłaty) w którym powinno zostać spłacone wymagane zadłużenie.

 Okres bezodsetkowy


Warto jednak dokonać spłaty zadłużenie nieco wcześniej mając na względzie niekiedy czas księgowania przelewów.

Kwota minimalna

Kwota minimalna jest minimalną kwota jaką należy zapłacić, aby dotrzymywać warunków umowy (zapewnić regularność spłat).
Wynosi ona zazwyczaj zaledwie kilka procent limitu karty.
Jak napisano wcześniej, spłata jedynie minimalnej kwoty (a nie całości limitu karty) powoduje iż kredyt który do tej pory był nieoprocentowany kosztuje nas kilkanaście procent rocznie.

Banki premiują posiadaczy kart kredytowych różnego rodzaju programami lojalnościowymi.
Klient korzystający z karty ma możliwość zbierania punktów i wymiany ich na różnego rodzaju nagrody (produkty, usługi) po zebraniu określonej ilości.

Podsumowując, karta kredytowa jest bardzo tanim kredytem pod warunkiem iż korzystamy z niej w należyty sposób i na koniec okresy bezodsetkowego dokonujemy jej całkowitej spłaty. Warto więc dobrać tak termin spłaty, aby przypadał on na przykład na krótko po wypłacie wynagrodzenia.

 

Produkty powiązane:

Zobacz również:

  • Karta płatnicza debetowa
  • Karta obciążeniowa charge