Kredyt hipoteczny

Kredyt hipotecznyKredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny przeznaczony jest na zakup lub budowę nieruchomości. Nazwa hipoteczny wynika z rodzaju zabezpieczenia którym jest ustanowiona hipoteka na finansowanej nieruchomości. Kredyt ten jest kredytem długoterminowym udzielanym zazwyczaj maksymalnie na 30 lat.

Hipoteka określona została w polskim prawie cywilnym jako tak zwane ograniczone prawo rzeczowe. Zabezpiecza ona wierzytelność związaną z udzielonym kredytem (kapitał, odsetki, prowizje i inne koszty) na rzecz kredytodawcy (banku). Kwota hipoteki jest więc maksymalną kwotą do poziomu której bank może dochodzić swoich roszczeń. Z tego względu jest ona zazwyczaj wyższa od kwoty udzielonego kredytu, często jest równa dwukrotności kwoty zaciągniętego finansowania. Wpisu hipotecznego dokonuje się w IV dziale Księgi Wieczystej która powiązana jest z daną nieruchomością.

Rodzaje kredytów hipotecznych

Wyróżniamy kilka rodzajów kredytów hipotecznych:

  • standardowy, przeznaczony na sfinansowanie (zakup) nieruchomości (mieszkania, domu),

  • budowlano - hipoteczny, przeznaczony na budowę nieruchomości a także zakup nieruchomości od dewelopera. Pieniądze w tym przypadku wypłacane są w formie transz (etapami) na rachunek właściciela lub dewelopera. Wypłata kolejnych transz następuje po pozytywnej weryfikacji postępu prac budowlanych,
  • pożyczka hipoteczna - rodzaj kredytu w którym pod zabezpieczenie obecnej nieruchomości bank udziela finansowania na dowolny cel. Nie mamy tutaj zatem do czynienia ze sfinansowaniem zakupu nieruchomości a wypłatą określonej kwoty kredytu pod zabezpieczenie hipoteczne na istniejącej nieruchomości.

Kredyty można podzielić także ze względu na walutę w jakiej jej spłacany - EUR, CHF, USD a także wiele innych popularnych walutach.
W dzisiejszych czasach stosowne rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego nie pozwalają na swobodny wybór waluty spłaty.
Według rekomendacji S klient ma obowiązek spłaty kredytu w walucie, w której osiąga dochody.
Jeżeli więc pracujemy zarobkowo w Niemczech dostępną dla nas walutą będzie EUR.
Warto też zwrócić uwagę na rodzaj stopy procentowej o jaką oparte jest oprocentowanie kredytu.
Dla złotówek będzie to stawka WIBOR (najprawdopodobniej 1M: 1,64 lub 3M: 1,70 na dzień 12.07.2018).
Dla Euro stawką odniesienia będzie EURIBOR (najprawdopodobniej 1M: -0.370 lub 3M: -0.321 na dzień 12.07.2018).
Jak nie trudno policzyć, różnica w poziomie stóp to około 2%. Oczywiście pozostaje jeszcze poziom marży ale to kwestia indywidualna banku udzielającego kredytu.

Kredyt hipoteczny jest jednym z najtańszych rodzajów kredytu. Po roku 2004 przyznawalność kredytów hipotecznych znacząco wzrosła. Banki stały się dużo bardziej elastyczne w zakresie przyznawania finansowania. Efektem tego był ogromny popyt na rynek mieszkaniowy w tych czasach co było efektem powstania swoistego boomu mieszkaniowego.

Produkty powiązane:

  • Rachunek osobisty
  • Ubezpieczenie kredytu

Zobacz również:

  • Kalkulator kredytowy
  • Zdolność kredytowa
  • Rodzaje hipotek
  • Wkład własny