Rachunek osobisty

Rachunek osobisty

Rachunek osobistyRachunek osobisty – najbardziej popularna usługa bankowości dedykowana dla osób fizycznych.

Potocznie zwany ROR-em (rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym) służy do bieżących rozliczeń (wpłat, wypłat z bankomatów, transakcji bezgotówkowych). Rachunek prowadzony jest przez bank na podstawie umowy o prowadzenie rachunku. Dostęp do rachunku poza właścicielem może mieć także współmałżonek lub osoba trzecia. W tym celu właściciel rachunku musi w banku nadać danej osobie stosowne uprawnienia.

Rachunek osobisty przeznaczony jest do otrzymywania należnych świadczeń – takich jak wynagrodzenia z wykonywanej pracy, emerytury, renty, otrzymywanych świadczeń socjalnych etc.

Usługi powiązane

Produktem bezpośrednio powiązanym z rachunkiem osobistym
jest karta płatnicza debetowa. Pozwala ona dokonywać transakcji bezgotówkowych (jak na przykład płatność za zakupy, płatność za paliwo), a także wypłat z bankomatów. Rachunek osobisty zatem, oprócz funkcji gromadzenia środków (lokowania) pełni funkcję płatniczą.

Co ważne, karta płatnicza debetowa pozwala dysponować środkami do wysokości salda na rachunku osobistym. Nie jest możliwe więc co do zasady powstanie debetu na rachunku bez wykorzystania innych produktów banku (jak na przykład limit debetowy gdzie klientowi na rachunku osobistym nadany zostaje stosowny limit kredytowy).

Karta kredytowa

Karta kredytowa nie jest w żaden sposób powiązana z kartą debetową. Karta debetowa podpięta jest pod rachunek osobisty klienta, w przypadku kart kredytowych tworzony jest nowy rachunek (kredytowy) powiązany z kartą z nadanym określonym przez bank saldem, do którego klient ma prawo się zadłużyć w określonym czasie.
Istnieje jeszcze trzeci rodzaj kart, mało popularny w Polsce, będący swoistą hybrydą karty debetowej i karty kredytowej.
To tak zwana karta obciążeniowa (charge). Karta ta, podobnie jak karta kredytowa posiada wyodrębniony rachunek kredytowy.
Co ją wyróżnia? To, że zawsze po upływie okresu bezodsetkowego nastąpić musi spłata całego limitu karty.
W przypadku kart kredytowych nie ma takiej konieczności - możliwa jest tak zwana spłata minimalna, wynosząca kilka procent całkowitego limitu karty kredytowej.
W przypadku braku środków na karcie obciążeniowej po upływie okresu bezodsetkowego spłata następuje poprzez obciążenie rachunku osobistego. Stąd też wynika jej nazwa - karta "obciążeniowa". Przy kartach typu charge wymagane jest więc posiadanie rachunku osobistego.

Rachunek osobisty dedykowany jest zarówno dla osób na stałe mieszkających w Polsce (rezydentów) jak i obcokrajowców (nierezydentów).
W przypadku obcokrajowców bank przed zawarciem umowy poprosi klienta o przedstawienie paszportu zagranicznego i w większości przypadków - drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość (na przykład karty pobytu).

W praktyce, rachunek osobisty nie powinien być wykorzystywanych do rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niektóre z banków w umowach o prowadzenie RORów zawierają w tym celu stosowne klauzule, w myśl których klient zobowiązuje się do nie przeprowadzania przez rachunki transakcji o charakterze gospodarczym.

Natomiast od strony prawnej, nie istnieją stosowne przepisy, które zakazywałyby wykorzystywania rachunku osobistego do prowadzonej działalności gospodarczej.

Co więcej, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców nie wymaga nawet założenia jakiegokolwiek rachunku (ani firmowego ani osobistego).
Powyższy akt prawny sugeruje jedynie aby rozliczenia następowały z wykorzystaniem przelewów bankowych w dwóch sytuacjach:

- kiedy drugą stroną transakcji jest przedsiębiorca,

- kiedy wartość pojedynczej transakcji przekracza kwotę 15.000 PLN.

Z kolei ustawa Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 nakłada już na przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej książki przychodów i rozchodów obowiązek przeprowadzania rozliczeń podatkowych z wykorzystaniem rachunków bankowych.
Nie jest tam natomiast zawarta informacja z jakiego rodzaju rachunku (osobistego czy firmowego) zobowiązania podatkowe musi zostać opłacone.

W przypadku płatności zobowiązań wobec ZUSu sytuacja jest analogiczna jak w przypadku zobowiązań podatkowych.
Nie istnieje akt prawny który nakładał by konieczność przeprowadzania rozliczeń tego typu stricte przez konto firmowe.

Produkty powiązane:

Zobacz również: