Wymiana walut

Wymiana walutPoczątki wymiany walut

W marcu 1989 Narodowy Bank Polski wydał pierwsze pozwolenia na prowadzenie punktów wymiany walut. Tak powstały pierwsze kantory które przez najbliższe lata powstawały jak grzyby po deszcze w całym kraju. Wcześniej wymiana walut (legalnie) odbywała się wyłącznie w Banku PKO. Istniał oczywiście ten nielegalny, czarny rynek skupiający osoby chcące dokonać wymiany walut i osoby posiadające pożądaną walutę (cinkciarzy).
Począwszy od 1992 roku następuje gwałtowny rozwój rynku międzybankowego w Polsce. W kolejnych latach powstają coraz bardziej rozbudowane rozwiązania, ułatwiające wymianę i zabezpieczenie przepływów walutowych, ze szczególnym nastawieniem na duże przedsiębiorstwa.

Klienci indywidualni zobligowani są do wymiany walutowej po wysokim spreadzie w banku lub udając się do kantoru walutowego.
Sytuacja ta zmienia się dopiero na przełomie lat 2009/2010 kiedy to powstają pierwsze kantory internetowe, będące bardzo dużą konkurencją dla banków.
Rynkowi sprzyja także prawo, w 2011 roku znowelizowana zostaje ustawa Prawo Bankowe.
W dużym skrócie, w przypadku kredytów zaciągniętych w walutach obcych (vide kredyty frankowe których wielu Polaków jest posiadaczem do dzisiaj) klient ma możliwość zakupu dewizy (waluty obcej) we własnym zakresie. Przed nowelizacją ustawy spłata kredytu dokonywana była z waluty polskiej, bank więc stosować mógł (teoretycznie) dowolny kurs przeliczeniowy. Z racji wcześniejszego stosowania wysokich spreadów przy transakcjach wymiany przez banki, nowelizacja ustawy porocznie nazwana została "ustawą antyspreadową".

Wymiana walut w dzisiejszych czasach

W dzisiejszych czasach kantory internetowe wykorzystywane są już powszechnie. Mają zastosowanie najczęściej w przypadku:

- zakupu waluty na poczet spłaty raty kredytu,
- zakupu waluty poczet wyjazdu zagranicę (wyjazd wypoczynkowy, praca zagranicą),
- zakupu waluty na poczet zakupu towarów z zagranicy.

Dbając o zatrzymanie klientów, z czasem i banki utworzyły swoje kantory i platformy walutowe w celu umożliwienia szybkiej i bezpośredniej wymiany walut dla klientów posiadających inne usługi banku.
Nadzór nad rynkiem bankowym (komercyjne banki polski) a także rynkiem kapitałowym (w tym kantory walutowe) sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Aby podlegać nadzorowi KNFu podmiot świadczący usługi musi posiadać status krajowej instytucji płatniczej i tym samym licencję nadzoru.
Podmioty posiadające stosowne licencje podlegają stałej kontroli nadzoru, co dla klientów jest dużo bardziej bezpieczence.

Wymiana walut - na co zwrócić uwagę

Na co zwrócić uwagę planując wymianę dewiz?

- czy podmiot dokonujący wymiany posiada stosowne uprawnienia (posiada zezwolenia lub licencje),
- jaki kurs wymiany oferuje,
- czy poza spreadem na kursie wymiany, pobiera dodatkowe prowizje,
- czy kantor współpracuje z Twoim bankiem (co jest istotne ze względu na koszty przelewów pomiędzy stronami transakcji).

Zobacz także: