Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy Otwarty

Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy Otwarty

Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. deweloper zobligowany jest do prowadzenia rachunku powierniczego który jest specjalnym rodzajem rachunku bankowego. Rachunek ten służy do gromadzenia wpłat od kupujących (nabywców) nieruchomości na poczet realizowanej inwestycji. Inwestor realizujący inwestycję nie ma swobodnego dostępu do środków na nim zgromadzonych czego powodem jest zabezpieczenie interesów kupujących. Rachunek powierniczy otwarty charakteryzuje się możliwością wypłaty poszczególnych transz na rachunek dewelopera. Wypłata następuje po pomyślnym zatwierdzeniu postępu prac (poszczególnych etapów) zgodnych z harmonogramem przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. W przypadku nieprawidłowości w zakresie prac (rozbieżność z harmonogramem) wypłata transzy zostaje wstrzymana.


Zobacz także
: