Polecamy

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

Stopy procentowe

Rodzaj Poziom Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 0,50 07.10.2021
Stopa lombardowa 1,00 07.10.2021
Stopa depozytowa 0,00 07.10.2021
Stopa redykonta weksli 0,51 07.10.2021
Stopa dyskonta weksli 0,52 07.10.2021

 Źródło: Narodowy Bank Polski